Vijesti

Svim građanima BiH ma gdje bili čestitamo 22. maj 1992

Svim graÄ‘anima BiH ma gdje bili čestitamo 22. maj 1992. godine, historijski datum kada je država BiH postala članica UN. Ovaj dogaÄ‘aj je izuzetno značajan, jer je 175 zemalja uvrstilo u svoju porodicu i izvršilo internacionalno priznanje BiH i to pod nazivom Republika BiH. To priznanje je bilo bez ikakvih entiteta. BiH je primljena u UN u granicama koje je imala, koje su AVNOJ-evske granice. Ovo je jedan od najznačajnih datuma u novoj povijesti BiH kome se ne pridaje adekvatna pažnja i značaj. Jer tada je ona dobila grunt u meÄ‘unarodno-pravnim odnosima. To je dan kada su graÄ‘ani dobili priliku da kroz meÄ‘unarodno priznatu državu afirmišu i oblikuju svoju državnu svijest. Zato 22. maj 1992. godine treba ugraditi u obrazovne ustanove i svijest naše djece s porukom da BiH nije država s kojom se može manipulisati već je to vječna državna, historijska i teritorijalna kategorija. Moramo naučiti da držimo državnu tradiciju BiH u matici i dijaspori, jer nama drugi govore i kroje šta je BiH. Moramo razvijati svjesnost o državi BiH, jer veliko nacionalistički antibosanski projekti sa istoka i zapada danas još više rade na rušenju države BiH putem implementacije zaborava historijske tradicije države BiH.
/E. R. /

Vijesti: