Vijesti

Poruka sa webinara u Torontu: Zajedno u borbi protiv antisemitizma i islamofobije

Poruka sa webinara u Torontu: Zajedno u borbi protiv antisemitizma i islamofobije

Kada Jevreji ustanu protiv islamofobije, a muslimani protiv antisemitizma, onda ćemo znati da smo na pravom putu.

Piše: Jahiel Jaša Kamhi

12. jula 2020. održan je webinar u Holy Blossom Temple u Torontu, na temu: Moving From Hate to Hope: Remembering and Learning Together. Srebrenica 25 – Auschwitz 75 years.


I ponosni smo bili mi, pripadnici oba naroda Bosne i Hercegovine, da su sa nama u studiju bili naši kanadski prijatelji koji nas razumiju i podržavaju u borbi protiv svih vrsta nasilja, genocida, antisemitizma i islamofobije.

Pripremili su taj webinar izvrsno predstavnici organizacija u Torontu iz oba naroda, zajedno. Osjetilo se zajedništvo u svakome segmentu tog programa. I sjetili su se ti divni ljudi da spomenu i borbu protiv rasizma i hegemonizma u svijetu.

Rekli su nam naši kanadski domaćini da oni izučavaju sve to navedeno u srednjim školama. Da oni tako vaspitavaju mladu generaciju Kanade, svih vjera, nacija i nacionalnosti da shvate kakvo je zlo skriveno u riječima genocid, antisemitizam, islamofobija i rasizam.

Poruka sa ovog skupa je jasna: kada Jevreji ustanu protiv islamofobije, a muslimani protiv antisemitizma, onda ćemo znati da smo na pravom putu. Ovaj webinar je pokazao da smo na pravom putu već sada – ta je poruka otišla u svijet!

Da li će je svijet razumjeti, zapamtiti i prihvatiti zavisi od svijeta, a ne od ovog skupa.

Moramo svi priznati jedno: grupa profesionalaca, entuzijasta, jevrejskih i islamskih organizacija u Kanadi, malo je poznata svima nama. Greška je naša, a ne njihova.

Kako će svi relevantni faktori vladajućih partija, naročito u BiH, gledati na ovaj zajednički susret naša dva naroda koja žive jedni sa drugima u BiH, u miru i blagostanju – ne znamo, bar dok ne saznamo njihove reakcije. Snaga poruka izrečenih na webinaru protiv genocida, antisemitizma, islamofobije i rasizma, treba biti podržana.

Najbolji način da podržimo poruke sa ovog skupa je da pokušamo živjeti u miru i saradnji, ne dozvoljavajući zlim silama da poremete harmoniju življenja.

Ne ponovili se nikada, nigdje i nikome više genocidi Srebrenice i Auschwitza!

Vijesti: