Vijesti

Bosna i Hercegovina je izgubila Salku Bukvarevića.


Bosna i Hercegovina je izgubila Salku  Bukvarevića., čovjeka koji se borio za njen boljitak. Molimo Boga da se smiluje Salki da ga obaspe svojom milošÄ‡u, a porodici da snage i sabura. Neka je lahka bosanskohercgovačka zemlja ministru Salki Bukvareviću.

Vijesti: