Vijesti

Zapis o velikom prijatelju države BiH Džim Harfiju {Jim Harff}.

Zapis o velikom prijatelju države BiH Džim Harfiju {Jim Harff}.
Ovaj video se prikazuje u Japanu na sudiju za PR i Komunikacije.
Koliko je važno za odbranu države BiH što smo 1992. godine imali Džim Harfija koji je znalačkim odnosom sa svjetskom javnosti, upotrebom svjetskih medija probio istinu o agresiji i genocidu u BiH, posebno istinu o koncentracionim logorima smrti, isto toliko je danas važno da imamo znalački, institucionalan, sistematski odnos sa svjetskom javnosti, u okviru koje bi upotrebom svjetskih medija pravosnažne presude internacionalnih sudova pretoćili u pobjedu istine i pravde kao najboljeg štita države BiH. Valja nam pridobiti svjetsku javnost u cilju anuliranja rezultata agresije i genocida na osnovama pravosnažnih presuda svjetskih pravnih autoriteta. To nije važno samo zbog budućnosti države BiH čija hiljadugodišnja državna i društvena tradicija u obliku Ideje Bosne i Bosanskog duha još daje nadu za bolji svijet, već je važno da se pokaže da se genocid ne isplati, da se kreatori i izvršioci genocida kažnjavaju, a njihove anticivilizacijske ideje zakopavaju na smetlištu historije.
IGK

Vijesti: