Vijesti

Dan bosnjacke slobode


28. 09. - Dan bošnjačke slobode
U vrijeme agresije i genocida na BiH, u opkoljenom Sarajevu 28. septembra 1993. na Bošnjačkom saboru Bošnjaci su vratili nacionalno ime i svoj bosanski jezik. To je važno za egzistenciju Bošnjaka i BiH. Renominacijom svoga nacionalnog imena, Bošnjaci su nastavili svoj hod nacionalne egzistencije. Otuda i važnost 28. septembra 1993. godine jer su se Bošnjaci uzdigli u bosansko i evropsko političko biće, svjesni vlastitih nacionalnih atributa kao starog evropskog naroda i njegove moderne političke povijesti koja se vezuje za državu BiH. Bošnjaci zajedno sa svim drugim narodima, prijateljima BiH svjedoci da je BiH nesumnjiva povijesna, politička i kulturna činjenica bez obzira na historiografske falsifikate, konstrukcije, laži i obmane koje velikonacionalističke ideologije, udruženo i kontinuirano rade. Nikakva trenutačna rješenja ne mogu izbrisati hiljadugodišnju historijsku sraslost Bošnjaka sa državom BiH. Bošnjaci, kao miroljubiv, evropski narod su svoju sudbinu vezali za bosanskohercegovački povijesni prostor. Nacionalno ime Bošnjak simbolizije jedinstvo bošnjačke historije, kulture, tradicije, jezika na osnovu kojih se to nacionalno biće razlikuje od drugih nacionalnih konstanti. ÄŒesto se zaboravlja povijesno značenje ovog datuma, važnosti koja se prije svega ogleda u povijesnoj i neodvojivoj i historijskoj vezi Bošnjaka za svoju zemlju, državu i identitet. Zato je 28. septembar kao Dan Bošnjaka, ujedinjena tačka razbacane bošnjačke nacije koja se sjeća trenutka renominacije svoga nacionalnog imena u ime povijesne veze sa BiH bez negiranja drugog i drugačijeg, bez osvete ali sa pravdom i istinom. Nema bolje poruke na ovaj povijesni dan od: Trebamo biti više Bošnjaci i trebamo više čuvati bošnjačku historiju, kulturu, tradiciju, duhovnost, jezik. Tako čemo poštovati sebe, tako će nas poštovati drugi, tako čemo poštovati druge. Ali isto tako trebamo biti i mnogo bolji Bosanci, trebamo poštovati bosansku historiju, kulturu, tradiciju, državu, slobodu, nezavisnost, suverenost. Poštujući svoju državu i druge države će poštovati našu i mi čemo poštovati druge države. Svim Bošnjacima ma gdje bili čestitam Dan Bošnjaka, sa željom da ponosno čuvaju svoje nacionalno ime i zajedno sa svim drugim prijateljima grade bolju budućnost BiH, Evrope i Svijeta.
Emir Ramić

Vijesti: