Vijesti

Nada Biden

NADA!
Joe Bidena, 46. predsjednik SAD razumije bez posrednika šta je dobro za BiH i njenu naciju. Iskustvo, mudrost i mladost Bidenovog tima su nada za bolju BiH u kojoj ima mjesta za svakog onog koji poštuje svoju državu. Bidenov put ka boljoj BiH je definisan jednom rečenicom u intervju za Televiziju BiH koji je radila bh. novinaraka Envera Selimović 1999. godine: "Mi nećemo tolerisati genocidno ponašanje u BiH". TakoÄ‘e njegov put je definisan jednom rečenicom prilikom posjete BiH, 2009. godine: "Ovako više ne može u BiH". Historija će ocjeniti domen Bidenove nade, očekivanja, entuzijazma. Njegove historijske rečenice o BiH su potvrda da se BiH nalazi na susretištu svijetova i civilizacija u nesigurnom vremenu i teškom državnom i društvenom putu. Bidenove riječi o BiH jesu priznanje ali i neshvaćena poruka, neshvaćena kako od svijetskih, tako i od domačih elita, poruka koja nije skupila bosanskohercegovačku mudrost. A ta mudrost je tako jednostavna. Istina, pravda kultura sjećanja, pomirenje, Ideja Bosne i bosanski duh. Velike Bidenove rečenice o BiH mogu biti brzo izgubljene ukoliko se bosanskohercegovačka mudrost ne skupi na jednom mjestu i naÄ‘e strateški put ka boljoj državi BiH.
/E. R.

Vijesti: