Vijesti

Amel Tuka osvojio drugo mjesto u Madridu,

Amel Tuka osvojio drugo mjesto u Madridu, postavio novi rekord BiH i Balkana.
Ovo nije samo pobjeda bosanskog sporta, već i pobjeda bosanskog inata, bosanske izdržljivosti, bosanske sposobnosti. Amel Tuka i bosanskohercegovački sportaši su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine na koje se mnoge bosanskohercegovačke diplomate trebaju ugledati.
/E. R./

Vijesti: