Vijesti

IGK - Otvoreno pismo Vuku Jeremiću

12. O4. 2021.
IGK - Otvoreno pismo Vuku Jeremiću

Otvoreno pismo i ako je naslovljeno na čuvenog negatora genocida u Srebrenici Vuka Jeremića je javna poruka svjetskioj javnosti na kontinuitet negiranja genocida realizacijom Memoranduma II Srpske akadamije nauka i umjetnosti. Plaćeni negator genocida u Srebrenici i diplomatski realizator velikonacionalisticke srpske politike, Vuk Jeremić, novim anticivilizacijskim negiranjem genocida u Srebrenici bezuspješno pokušava umanjiti definitivnu pobjedu istine o genocidu u Srebrenici.


Centar za meÄ‘unarodnu saradnju i održivi razvoj (čiji je predsednik Vuk Jeremić, lider Narodne stranke) u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Niša organizovao je online diskusiju “U ime pravde”. Pored Jeremića, u diskusiji je učestvovao i Alan Deršovic, harvardski profesor prava i poznati američki advokat koji je u Hagu branio ratnog zločinca Momčila Krajišnika. Diskutanti su se osvrnuli na Haški tribunal, valjda u ime neke pravde, što bi trebalo da sugeriše naslov ovog duboko umnog razgovora. Jeremić je rekao da je “odluka kojom je MeÄ‘unarodni sud pravde odredio masakr u Srebrenici kao genocid jedna od najkontroverznijih“, te kako „u Srbiji o toj temi traje žestoka debata i to sa veoma dobrim razlogom”.

Razlog za tu takozvanu debatu je konačna pobjeda istine o genocidu u Srebrenici, istine koja putem oskarovog kandidata, filma, "Kuda ideš Aida", zajedno sa već utvrÄ‘enim sudskom i političkom istinom zaokružuje svjetsku - historijsku istinu o najvećem zločinu poslije holokausta u Evropi, genocidu u Srebrenici

Prije nekoliko godina Institut zs istraživanje genocida Kanada uputio je protestno pismo ambasadorima Savjeta bezbjednosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u vezi sa kandidaturom Vuka Jeremića za generalnog sekretara UN-a. Negator genocida u Srebrenici, Jeremić je brutalno i sramotno izbacio iz sjedišta UN-a  Majke Srenrenice za vrijeme obraćanja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića tokom javne debate o radu MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu jugoslaviju. Jeremić je odgovoran i za skandalozno izvoÄ‘enje srpske nacionalističke pjesme “Marš na Drinu” koja je simbol ekstremnog srpskog nacionalizma i koju su fašisti i nacistički saradnici na čelu sa Dražom Mihailovićem aktivno upotrebljavali kao motivaciju da počine ratne zločine u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata. Istu su pjesmu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini i genocida nad njenim graÄ‘anima srpski agresori puštali dok su silovali, uništavali, protjerivali, i nemilosrdno ubijali prije svega bošnjačke civile u gradovima i koncentracionim logorima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.  Pjesma je bila zabranjena od strane bivših vlasti zbog poticanja etničke mržnje, pa ju je čak i srbijanski parlament službeno odbacio kao himnu zbog provokativnog teksta i povijesti. Generalni sekretar UN Ban Ki se na zahtijev Instituta za istraživanje genocida Kanada i više drugih organizacija se izvinuo 17. januara 2013. godine izrazivši žaljenje zbog boli koji je ovaj incident izazvao žrtvama i svijedocima agresije na Bosn i Hercegovini i genocida nad njenim graÄ‘anima. Generalni sekretar je priznao da ova pjesma nije trebala biti u službenom programu, te da nije bio svjestan njenog historijskog konteksta.

Negiranje genocida u Srebrenici redovno prati sistematska diskriminacija i dehumanizaciju žrtava u sadašnjosti. Da bismo znali govoriti o sadašnjosti trebamo spoznati sudsku, političku i umjetničku istinu o genocidu u Srebrenici.

Jeremićev kontinuirani doprinos kulturi zaborava u ime brisanja kulture sjećanja, anticivilizacijskim i dehumanizirajučim pokušajima revizije historijskih, sudskih, poltičkih i umjetničkih istina o genoida u Srebrenic sa ciljem izjednačavanja žrtve i agresora, udaljuje srpski narod od katarze, Srbiju svrstava u države koje ne poštuju meÄ‘unarodne institicije i meÄ‘unarodno pravo, što je odlično gorivo kontinuiranom djelovanju ekstrmne srpske nacionalističke prakse i ideje na putu Velike Srbije.

Negatoru genocida Jeremiću poručujemo da nema nikakve odluke, imaju samo pravosnažne presude oba meÄ‘unarodna svjetska suda. Genocid u Srebrenici definitivno nije stvar mišljenja srpskog nacionaliste Vuka Jeremića, to je sudska, historijska, politička i sada umjetnička istina, odnosno  historijska činjenica koju je priznao svijet.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: