Vijesti

125 godina Vijecnice - simbola nepobjedivosti Ideje Bosne - Nema agresije i genocida protiv snage bosanskohercegovackog duha.

Sarajevska Vijecnica - 20. april 1896.  - 20. april 2021. 

 

125 godina Vijecnice - simbola nepobjedivosti Ideje Bosne - Nema agresije i genocida protiv snage bosanskohercegovackog duha. 

MeÄ‘u prvim ciljevima napada za vrijeme agresije i genocida u Bosni i Hercegovini je bila Vijećnica u Sarajevu u kojoj su se nalazili milijuni knjiga i rukopisa. Agresor je pokušao srušiti  zgradu Vijećnice kao simbol Sarajeva i Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i srušiti  kolektivno pamćenje bosanskohercegovačkih graÄ‘ana.

Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno – historijskog naslijeÄ‘a Bosne i Hercegovine i agresorima trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Početak agresije i genocida u Bosni i Hercegovini  Vijećnica je dočekala s fondom od oko tri miliona raznih dokumenata. U samo jednoj noći vatra je u prah pretvorila oko 90 posto knjižnog fonda koji je Vijećnica sakupljala, stručno obraÄ‘ivala, čuvala i davala na korištenje skoro pola stoljeća. Radovan Karadžić, koji voli sebe smatrati više navodnim pjesnikom nego ratnim zločincem, izdao je nalog da se na zgradu Vijećnice ispale fosforne bombe, koje osobito pospješuju rasplamsavanje vatre. Tako je Vijećnica postala sinonim kulturocida u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Ali Vijećnica je i simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje na Dan pobjede nad fašizmom, na Dan Evrope, na Dan „Zlatnih ljiljana“ i na Dan sjećanja na ubijenu djecu u opkoljenom Sarajevu je poruka i pouka svima agresorima na Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad graÄ‘anima Bosne i Hercegovine  da su Ideja Bosne i Bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili  i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države Bosne i Hercegovine će vječno ostati na smetlištu historije.

Obnova Vijećnice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada neće nadvladati. O tome Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci mnogo znaju i tu svoju priču nikada neće prestati prenositi generacijama koje dolaze. Obnova Vijećnice je istinski blagdan kulture, historije, tradicije i pamćenja za sve ljude zemlje Bosne i Hercegovine, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: