Vijesti

IGK - Novo pismo kanadskom premijeru Justin Trudeau - Kanada ima duznost da se suprostavi opasnim nasrtajima na drzavu BiH.

IGK - Novo pismo kanadskom premijeru Justin Trudeau - Kanada ima duznost da se suprostavi opasnim nasrtajima na drzavu BiH. 

“Radi se o najopasnijoj praksi od završetka oružanog djela agresije i genocida kojom se ugrožava stabilnosti države Bosne i Hercegovine, njen suverenitet, teritorijalni integritet i politički subjektivitet. Ugrožena je i stabilnost regije i Evrope i ponižene sve dosadašnje aktivnosti Kanade u vezi bolje budućnosti Bosne i Hercegovine. Mlade generacije koje nemaju vlastito iskustvo vremena agresije i genocida mogu biti žrtve kontinuiranog antibosanskog djelovanja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. To se odlučnom akcijom mora sprijećiti.

Imajući u vidi navedeno pozivamo Vas da konkretnim i odlučnim mjerama odgovorite na ove ozbiljne prijetnje miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Pozivamo Kanadu da kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zatraži od svih članica da se hitno oglase po pitanju ovih opasnih, prijetnji državi Bosni i Hercegovini.

Kanada kao jedna od lidera u svijetu u oblasti ljudskih prava i sloboda i kao država koja je ranije zatražila od svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini da poštuje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ima povijesnu dužnost da se upotrebom svih demokratskih sredstava suprostavi ugrožavanju države Bosne i Hercegovine”.

 

IGC- New letter to Canadian Prime Minister Justin Trudeau - Canada has a duty to counter dangerous attacks on the state of BiH.

Disregard for the rule of law, contempt of the Constitutional Court, is a grave violation of European and Canadian values and legal heritage, which dangerously deepens the crisis in Bosnia and Herzegovina and which is also the continuing goal of the position and opposition in the entity of Bosnia and Herzegovina. It is the most dangerous practice since the end of the armed acts of aggression and genocide that threaten the stability of the state of Bosnia and Herzegovina, its sovereignty, territorial integrity, and political subjectivity. The stability of the region and Europe is also jeopardized and all of Canada’s past activities regarding the better future of Bosnia and Herzegovina have been humiliated. Young generations who do not have their own experience of the time of aggression and genocide may be the victims of the continued anti-Bosnian activity of the Bosnia and Herzegovina entity of Republika Srpska. This must be prevented by decisive action.

Bearing this in mind, we invite you to respond with concrete and decisive measures to these serious threats to peace and stability in Bosnia and Herzegovina and the Balkan region. We call on Canada, as a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council in Bosnia and Herzegovina, to request all members to urgently address these dangerous threats to the State of Bosnia and Herzegovina.

Canada, as one of the world leaders in the field of human rights and freedoms and as a state that has previously asked all political entities in Bosnia and Herzegovina to comply with the decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, has a historic duty to counter the threat in the region by using all democratic means available.

Vijesti: