Vijesti

U toku je popis stanovnistva u Kanadi

U toku je popis stanovnistva u Kanadi. Bosanski jezik je priznat u Kanadi kao World Heritage Language i nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u kanadskim statističkim i drugim dokumentima. Imajuci u vidu navedeno kanadski Bosnjaci se mogu izjasniti da govore i bosanskim jezikom i da su bosnjackog porijekla. Ovo je veoma bitno u smislu očuvanja i jačanja bošnjačke kulture, tradicije, nacije i historije u Kanadsko Kulturnom Mozaiku, te isto tako važan korak u prihvatanju Kanadskih Bošnjaka kao lojalnih graÄ‘ana Kanade, kao politickog, kulturnog i naucnog faktora u Kanadi. 
/E. R. /

Vijesti: