Vijesti

Ambasada Otava

Slika nastala prije više godina u zgradi Ambasade BiH u Otavi, Kanad. Tada je Ambasada bila mjesto čuvanja i jaćanja bosanskohercegovačkih interesa u Kanadi, kada su diplomate te Ambasade redovno dolazile na akademije povodom državnih praznika u Toronto, kada su diplomate učestvovale na Maršu mira povodom dana genocida u Srebrenici koji su se održavali u Otavi i Torontu, kada su diplomate učestvovali na konferencijama za štampu u Kanadskom parlamentu povodom usvajanja rezolucija o genocidu u Srebrenici, kada su diplomate dočekivali poznate kulturne, naučne političke radnike iz Bosne i Hercegovine u Otavi.
Danas umjesto svega toga nemamo nista. Vrijeme je da se oglase nadležni organi u Bosni i Hercegovini, vrijeme je da se pokaže da diplomatsko-konzularna mreža nije oteta iz redovne državne nadležnosti i da ne pripada entitetima i secesionističkim partijskim vođama. Vrijeme je da Kanada dobije istinske bosanskohercegovačke diplomate.

Vijesti: