Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) Saopćenje

 

12. 08. 2021.
Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) Saopćenje

Twitter i Google Ä‘e sa svojih društvenih platformi uklanjati  sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. 

Još jedna pobjeda u borbi protiv negatora genocida, falsifikatora historijskih, sudskih i naučnih činjenioca o genocidu, i glorifikatora presuÄ‘enih ratnih zločinaca. Pobjeda istine o genocidu u Srebrenici i pravde za žrtve tog največeg zločina poslije Holokausta u Evropi, jedinog pravno sudski priznatog genocida poslije Drugog svjetskog rata. 

IGK je nedavno uputio zahtjev Twitter i YouTube, prijevtoga i FaceBook da zabrane negiranje genocida u Srebrenici na svojim platformama. IGK vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama. Najviše objava u kojima se vrijeÄ‘aju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije ali ih ima i iz Rusije, Francuske, SAD, Kanade, BiH i drugih država. 

Uvezi sa zahtjevom IGK YouTube je odgovorio: "Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane, nasilne dogaÄ‘aje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smjernice, mi ćemo ga ukloniti”.
Twitter je odgovorio: "Naša Politika mržnje zabranjuje širok spektar ponašanja. To uključuje targetiranje pojedinaca sa uvrijedljivim namjerama, pozivanje na nasilne dogaÄ‘aje, vrstu nasilja gdje su zaštićene kategorije ljudi bile žrtve ili gdje se pokušava poricanje odnosno minimiziranje takvih dogaÄ‘aja. TakoÄ‘er, imamo snažnu politiku u slučajevima glorifikovanja politike nasilja i preduzimamo mjere protiv takvog sadržaja i ponašanja koji pokušavaju da veličaju ili hvale nasilje i genocid".

Direktor za istraživanje genocida Kanada Emir Ramic u izjavi za javnost je naveo: "Kao ni žrtve genocida, tako ni istraživači nemaju pravo na šutnju i zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg opstajanja i postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Holokaust nije počeo sa gasnim komorama. Genocid u BiH nije počeo sa masovnim ubistvima. Počeli su sa nacionalnom i rasnom diskriminacijom i govorom mržnje. Najbolje odavanje počasti žrtvama genocida je organizovana i znalačka borba za prevenciju kroz jednakost u našim riječima i djelima.  Naš motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja, a u ime bolje budućnosti. Jer oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture sjećanja je ljudsko i božje pravo koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetljišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznaÄ‘a. Istraživači moraju imati profesionalnu odgovornost i dovoljno moralne hrabrosti u istraživanju i saopćavanju javnosti naučne istine o genocidu, ali i u borbi protiv negiranja genocida, falsifikovanja sudskih, naučnih i historijskih činjenica o genocidu i veličanju presuÄ‘enih ratnih zločinaca”.

Odanost istini i pravdi mora se trasirati znanjem, obrazovanjem i naukom. Jer uporno se pokušava ukrasti kultura sjećanja da bi se namjerno i ono što je posebno opasno institucionalno, sakrila istina i pravda. U toj borbi protiv silovanja istine i pravde od čijeg ishoda zavisi ne samo budućnost države BiH, već i svijeta uopšte, glas žrtava i svjedoka genocida, ali i istraživača se mora glasnije čuti. Sudske odluke jesu važne, ali nedovoljne u procesu ne samo institucionalizacije kulture sjećanja, već i u procesu lobiranja protiv laži, negiranja sudskih i historijskih činjenica, namjernog i organizovanog prekrajanja i pisanja lažne historije. Mora se organizovano i znalački suprotstaviti pokušajima lobističkih centara da se žrtvi genocida u BiH nametne ekstremizam. 

IGK nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta o shvatanju potrebe udruživanja svih ljudskih snaga u borbi protiv genocida, negiranja genocida, falsifikovanja činjenica o genocidu i veličanju ratnih zločinaca ma gdje i u koje vrijeme se oni dogaÄ‘ali. Tako se reducira prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjeće na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca i grupa koje negiraju genocid. 
Cilj IGK je da okupi što veči broj mladih istraživača koji će postati lideri u oblasti istraživanja genocida, borbe protiv negatora genocida, revizionista historijskih, naučnih i sudskih činjenica o genocidu i glorifikatora presuÄ‘enih ratnih zločinaca. Želimo umrežiti, odnosno uvezati te mlade istraživače. Tako čemo stvoriti ljudski potencijal spreman da se uhvati u koštac sa negatorima genocida, revizionistima i glorifikatorima, ali i da lobira za istinu i pravdu. 

Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK)

Vijesti: