Vijesti

Skandalozne izjave o Bosni i Hercegovini na Schmidtovom skupu u Njemačkoj: Ko se boji "muslimanskog ostrva"

Skandalozne izjave o Bosni i Hercegovini na Schmidtovom skupu u Njemačkoj: Ko se boji "muslimanskog ostrva"

Poruka visokom predstavniku i drugim učesnicima koji su o raspadu Bosne i Hercegovine govorili u Njemačkoj: 
Skandalozne, anticivilizacijske, antibosanske izjave o državi Bosni i Hercegovine su u suprotnosti sa rezolucijama, deklaracijama i svim drugim meÄ‘unarodnim dokumentima i ugovorima. Znajte gospodo da borba za jedinstvenu bosanskohercegovačku državu u njenim historijskim granicama bez legalizovanih rezultata agresija i genocida se nastavlja, ne samo unutar države, već prije svega u dijaspori u največim centrima svjetske politike. Poručujemo vam da država Bosna i Hercegovina nikada neće postati ljudska pustinja postavljena na masovnim grobnicama žrtava koju će antibosanska koalicija oblikovati po svojim potrebama, za svoje veliko nacionalističke ciljeve. Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sjećaju prošlosti, ne u ime osvete, već samo u ime bolje bidućnosti sa istinom, pravdom, kultuirom sjećanja. Institut za istraživanje genocida Kanada ostaje uz one kojima je još zabranjeno pravo na istinu i pravdu, kao bitne faktore bolje bosanskohercegovačke državne i društvene budućnosti. Bosna i Hercegovina će se izboriti za svoju stvarnu državnu i društvenu slobodu, a ta borba je već počela.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: