Vijesti

SAOPĆENJE ZA JAVNOST sa 8. sjednice Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća

Novi Pazar, 12.09.2021. godine

Elektronskim i pisanim medijima

Desk

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

sa 8. sjednice Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća

 

U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru održana je 8. sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća kojoj su prisustvovali predsjednici i predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine (prof.dr. Nedžad Mulabegović pisanim glasanjem, predsjednik i mr.sc. Emir Zlatar, generalni sekretar), Bošnjakog Vijeća u Crnoj Gori (Ejup Nurković, predsjednik), Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije (Dževad Hot, predsjednik), Konsultativnog vijeća manjinskih zajednica Kosova (Ahmedin Fejza, zamjenik u KVZ), putem zoom aplikacije Koordinacija bošnjačkih županijskih vijeća i Vijeća Grada Zagreba iz Hrvatske (Kadro Kulašin, predsjednik), te predstavnici Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (Eldin Kajević, predsjednik i dr. Emir Ramić, član), kao nove članice Ureda, te domaćini iz Bošnjakog nacionalnog vijeća u Srbiji (dr. Jasmina Curić, predsjednica, Muhedin Fijuljanin, član).

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća očekuje da se konačno (po prvi put) realizira podrška bošnjačkim vijećima koja egzistiraju van BiH, sa nivoa institucija Bosne i Hercegovine, prije svega iz ureda bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da za programe i projekte iz oblasti bosanskog jezika, bh i bošnjačke književnosti, bošnjačke umjetnosti i bošnjačke kulture, bošnjačkim nacionalnim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu niti od jednog niova vlasti iz BiH (kantona, entiteta, države BiH) nikada nije doznačila finansijska podrška i pomoć. 

Nagomilani problemi sa kojima se suočavaju Bošnjaci u zemljama regiona, prije svega proističu iz nedefiniranih identitetskih pitanja u institucinalnom smislu u matičnoj zemlji Bošnjaka - državi Bosni i Hercegovini, odnosno zbog nepostojanja ustanova sa javnim ovlaštenjima u BiH koja bi Bošnjacima u BiH i van BiH omogućila npr. udžbenika iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, historije, geografije, umjetnosti, kulture. Stiče se dojam da su Bošnjaci u oblastima temeljenih elemenata svog nacionalnog identiteta i kulture „podstanari“ u vlastitoj državi. Ovakav primjer ne postoji niti u jednoj državi iz regiona kao ni državama Evropske unije. U tom smislu Ured će u narednom periodu pokrenuti održavanje Konferencije bošnjačkih organizacija, ustanova i institucija kako bi se počeli definirati temeljni elementi nacionalnog identiteta Bošnjaka.

Ured je donio odluku da će se centralna manifestacija obilježavanja dana povratka nacionalnog imena Bošnjaka - 28. septembra, ove godine održati u Skoplju, gdje će domaćin biti BNV Sjeverne Makedonije. Ured će ovom prilikom poslati zahtjeve za susrete sa premijerima Kosova i Sjeverne Makedonije, kako bi inicirali da i ove države donesu zakonsku regulativu kojom se definiraju prava nacionalnih manjina meÄ‘u kojima su kao ustavna kategorija definirani i Bošnjaci.

Ured je na naredni dvogodišnji mandat za predsjedavajuću Ureda imenovao predsjednicu BNV iz Novog Pazara dr. Jasminu Curić a za izvršnog sekretara Ureda mr.sc. Emira Zlatara iz VKBI-a.

Ured za odnose s javnošÄ‡u

Vijesti: