Vijesti

BiH treba zajednički odgovor matice i dijaspore na do sada najopasnije ugrožavanje države, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodno, pravno političkog subjektiviteta.

BiH treba zajednički odgovor matice i dijaspore na do sada najopasnije ugrožavanje države, njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, meÄ‘unarodno, pravno političkog subjektiviteta. Gnusni napadi na bosanskohercegovački državu

Imaju za cilj ostvarivanje ciljeva koji nisu uspjeli agresijama, udruženim zločinačkim poduhvatima i genocidom. Pozivamo probosanskohercegovačke snage u matici i dijaspori da se organizuju na adekvantan način, da odgovore na napade na suverenost, teritorijalni integritet, meÄ‘unarodni subjektivitet i nezavisnost BiH. 
IGK

Vijesti: