Vijesti

Dan tolerancije

Danas obilježavamo MeÄ‘unarodni dan tolerancije. Generalna skupština UN-a je 1996. godina usvojila Rezoluciju 51/95 proglašvajaći današnji dan, 16. novembar, MeÄ‘unarodnim danom tolerancije. Ovom se Deklaracijom potvrÄ‘uje da tolerancija nije ni ravnoduštnost ni popuštanje, već poštovanje i uvažavanje raznolikosti kultura, oblika izražavanja, ideja, opredjeljenja, stavova i načina života. Biti tolerantan znači biti osviješten kada su u pitanju te različitosti, te i volju i sposobnost prihvaćanje i dopuštanje tih različitosti u svakodnevnom životu. Tolerancija je jedan od temeljnih stupova za izgradnju mira i jačanja meÄ‘usobnog povjerenja koji Institut za istraživanje genocida Kanada zagovara.

Vijesti: