Vijesti

Povodom negiranja države BiH - negiranjem Dana državnosti, koje je posebno eskaliralo poslije čestitke premijera Kanade Justina Trudeau povodom Dana državnosti BiH.


Povodom negiranja države BiH - negiranjem Dana državnosti, koje je posebno eskaliralo poslije čestitke premijera Kanade Justina Trudeau povodom Dana državnosti BiH. 
Onima koji negiraju Dan državnosti, pa sam tim negiraju  i državu BiH, onima koji su uznemireni zbog čestitke premijera Kanade, i tako zvanim bosanskohercegovačkim ambasadorima koji odbijaju obilježiti jedan od največih državnih blagdana BiH poručujemo:
Nema nikakve rasprave o tome da li je ZAVNOBiH kamen temeljac obnovljene, savremene, moderne državnosti BiH. Nema nikakve rasprave o tome da je na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena državnost BiH. Nema nikakve rasprave o tome da je 25. novembar proglašen Danom državnosti RBiH u martu 1995. godine. Parlament RBiH, internacionalno priznate države, donio je zakon o proglašenju 25.novembra kao Dana državnosti, nakon čega je Predsjedništvo dalo proglašenje. To znači da je zakon po kojem slavimo Dan državnosti i dalje na snazi, i jedino može biti promijenjen od strane Parlamentarne skupštine BiH, što nije do dana današnjeg uraÄ‘eno. Nema nikakve rasprave o tome da ovaj zakon formalnopravno obavezuje sve državne institucije u i van BiH da obilježavaju ovaj historijski datum koji je tako validan na cijelom prostoru BiH. Oni koji se suprotstavljaju proslavi Dana državnosti nalaze se u antidržavnoj i protivpravnoj antibosanskoj koaliciji, na liniji laži, krivde, protiv osnovnih ljudskih prava i sloboda, zapravo protiv države koja ih dobro plaća. Patriote BiH su dužne progovoriti o ovim antibosanskim, neljudskim i antidržavnim akcijama. Svi državotvorni graÄ‘ani BiH bilo gdje da se nalaze moraju se organizovano suprostaviti antibosanskom djelovanju. Negiranje 25. novembra kao Dana državnosti BiH, koje je posebno eskaliralo poslije čestitke premijera Kanade, samo je još jedan u nizu dokaza da narastajučoj antibosanskoj koaliciji sve više smeta historijska i savremena činjenica da je BiH država, smetaju joj svi elementi njene državnosti, od stvarnih, kao što je ustavno ureÄ‘enje, politički i pravni poredak, integritet i suverenitet, do simbola, kao što su grb, zastava, državni praznici i slično. Na poteyu je bosanskohercegova;ka koalicija.
/E.R./

Vijesti: