Vijesti

Odgovor Orbanu:Odgovor Orbanu: 
Bošnjaci su drevni, evropski narod sa vlastitom i bogatorm historijom, kulturom, tradicijom, jezikom, narod koji je tako obogatio Evropu.

Viktor Orban je izjavio: "Izazov sa BiH je kako integrirati zemlju za dva miliona muslimana”.

Ovakvu profašističku, anticivilizacijsku, neljudsku izjavu može dati samo onaj ko mrzi Bošnjake, onaj ko negira njihov identitet, onaj ko negira državu BiH pa samim tim u Evropsku Uniju.

Podsječamo Orbane i njegove pristalice da su Bošnjaci na početku Drugog svjetskog rata u porobljenoj Evropi bili primjer, paradigma, univerzalne poruke svima u Evropi, kako se u vremenu zla, razaranja, ubijanja i bešÄašÄ‡a odgovorili tom zlu odgovornošÄ‡u, brigom i zaštitom drugog i slabijeg kroz više Rezolucija kojima se osudilo zlo. Iz tih Rezolucija Evropa je crpila poruku da se svako ugnjetavanje i gaženje ljudskih prava, u ma kojem vremenu, mora jasno i bezrezervno osuditi i da se ljudi ne smiju ni na koji način proganjati, ponižavati zbog razlika u boji kože, rase, spola, jezika i vjere. Rezolucije su Bošnjacima, ali i Evropi putokaz kako se svakom zlu valja suprotstaviti i pokazivati uvijek ljudsko lice po kome je svaki čovjek Božije stvorenje i brat. Rasističkom izjavom maÄ‘arski premijer to sve negira.

Podsječamo Orbana i njegove poslušnike da se Bošnjaci u teškom vremenu agresije i genocida na Republiku BiH nisi svetili i vraćali istom mjerom za zločine agresije i genocida, etničkog čišÄ‡enja, silovanja, nasilnog progona, kulturocida, ekocida, urbicida. Oni su pokazali najviši stepen morala i spremnosti da se bore za najviše ciljeve, koji ostaju kao univerzalna vrijednost, koja se u BiH tako plemenito zove Ideja Bosne i Bosanski duh na čijim osnovama se zasniva kako MaÄ‘arska, tako i Evropska Unija. 

Odbacujući navedene rasističke izjave tražimo od nadležnih bosanskohercegovačkih organa zabranu dolaska Orbana u Sarajevo 25. januara 2022.. On ne zaslužuje gostoprimstvo u BiH jer ga većina graÄ‘ana prezire, jer negira čitav jedan narod, ponižava njegovu vjeru i samim tim negira i državu BiH.

Orban treba znati da bi dva milliona Bošnjaka samo obogatilo Evropsku Uniju. To treba priznati prije svega Evropska Unija i tako osuditi rasističke izjave Orbana i drugih evropskih ekstremnih desničara koji sve više udaljuju Evropu o bitnih ljudskih vrijednosti. 

Islamska kultura, tradicija duhovnost i civilizacija su definitivno ugraÄ‘eni u temelje Evope. Zato rasistička izjava Orbnana nije sasmo antiislamska, već prije svega antibosanska i antievropska. Ako ima još ljudskosti u sebi Orban se treba izvinuti ne samo Bošnjacima, tom evopskom narodu, već svim graÄ‘anima BiH i Evrope. Orban je povrijedio sve istinske graÄ‘ane i graÄ‘anke Evrope koji baštine prihvatanje, poštovanje drugog i drugačijeg kao modus egzistencije savremene civilizacije. 

Emir Ramic
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: