Vijesti

IGK Saopcenje

25. 01. 2022.
IGK Saopćenje
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada, Emir Ramić, uputio je otvoreno pismo rektoru univerziteta u Beču profesoru Heinz W. Engl, u kome se traži konkretan stav univerziteta po pitanju rada profesora, Walter Manoschek, negatora genocida u Srebrenici.

U pismo je navedeno sljedeće:
Septembra 2021. godine Vi i univerzitet u Beču ste upoznati sa činjenicom da je Univerzitet u Beču aktivno uključen u negiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Walter Manoschek, vanredni profesor političkih nauka na Odsjeku za vlade univerziteta u Beču, član takozvane “Nezavisne meÄ‘unarodne istražne komisije o stradanjima Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine” i član Javnog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica Ministarstva pravde entiteta Republike Srpske je koautor je studije koja negira genocid u Srebrenici. Ovi podaci se mogu naći na vašoj web stranici. Navedena, sramna, anticivilzacijska studija koja negira presude meÄ‘unarodnih i nacionalnih sudova, koja negira meÄ‘unarodno pravo i pravdu, koja ponžava istinu i pravdu i posebno žrtve genocida, na sebi nosi ime vaše akademske institucije. Studija je direktno uticala na razvoj nove krize u Bosni i Hercegovini koja može dovesti do teških, neželjenih posljedica.

U stavu koji je vaš rektorski ured zauzeo u vezi sa poricanjem genocida od strane vašeg profesora, a koju je potpisao Florian Feldbauer, na osnovu zahtijeva gospodina Esada Širbegovića se navodi da je to privatno mišljenje profesora Manoscheka.
Sama ova izjava od strane vaše akademske institucije nije u skladu sa akademsko, istraživačkim kodeksom koji mora u prvom planu imati osudu bilo kakvog oblika poricanja genocida i to od strane najviših institucionalnih nivoa odgovornih za prevenciju genocida.

Ovim stavom Univerzitet u Beču ne samo da vrijeÄ‘a i degradira žrtve genocida, već se i diskredituje kao ozbiljna akademska institucija i banalizira sva istraživanja koja sam provodi. U civilizovanom svijetu, kada viši profesor akademske institucije sačini akademsku studiju i potpiše je kao takvu sa imenom institucije za koju radi, onda ta studija nije njegovo privatno mišljenje. Ako je to pravno i akademski slučaj u Austriji, kao što je službeno naveo vaš ured, druge akademske institucije širom svijeta trebale bi biti obaviještene o ovim po nama nelogičnim okolnostima.

Prvi utisak ove samodiskreditirajuće službene izjave gospodina Floriana Feldbauera je činjenica da ne možemo biti sigurni da li je ovo njegovo privatno mišljenje ili službeni stav Univerziteta u Beču. 

Stoga Vas molimo, kao čelnika jedne cijenjene, svjetske, akademske institucije koja je sada aktivno uključena u negiranje genocida u Bosni i Hercegovini da iznesete zvaničan stav Univerziteta u Beču u vezi sa:

1. Genocidom u Bosni i Hercegovini i djelovanjem profesora Manoscheka.
2. Izostankom vašeg konkretnog, zvaničnog odgovora na krizu u Bosni i Hercegovini u kojoj navedena anticivilizacijska studija rasplamsava tešku političku i društvenu situaciju. Postoje vjerodostojni strahovi od novog rata, agresije i genocida.
3. Poricanjem genocida od strane vašeg člana fakulteta i vaše službene izjave o misiji.
4. Potencijalnom nepoštivanje vašeg sopstvenog Kodeksa ponašanja Univerziteta u Beču.

Osim što je etičko, akademsko i civilizacijsko pitanje, ovo pitanje je od pravnog značaja za sve američke subjekte (akademske i poslovne) koji saradjuju sa Univerzitetom u Beču zbog sankcija američkog Ministarstva finansija koje je nametnulo gospodinu Miloradu Dodiku njegovim povezanim subjektima. 

Vijesti: