Vijesti

Dan nezavisnosti BiH

This is a special jubilee for for Bosnia and Herzegovina. Three decades have passed since Bosnia and Herzegovina became an independent state. Almost two thirds of citizens from all nations voted for an independent, complete and democratic state, a state of equal citizens and peoples, Croats, Bosniaks, Serbs, and Others. This decision was immediately recognized by the whole world, and Bosnia and Herzegovina was admitted to the United Nations, as an equal member and subject of international law. It was an undoubted proof of the legality and legitimacy of the act itself. Three decades later, as he stated, although it was brutally attacked, Bosnia and Herzegovina is still an independent and sovereign state, a member of the United Nations. And so it will remain forever.
Ovo je poseban jubilej za Bosnu i Hercegovinu. Tri decenije je prošlo otkako je Bosna i Hercegovina postala samostalna država. Skoro dvije trećine graÄ‘ana iz reda svih naroda glasalo je za samostalnu, cjelovitu i demokratsku državu, državu ravnopravnih graÄ‘ana i naroda, Hrvata, Bošnjaka, Srba, kao i svih ostalih. Ovu odluku odmah je priznao cijeli svijet, i Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije, kao ravnopravna članica i subjekt meÄ‘unarodnog prava. Bio je to nesumnjiv dokaz legalnosti i legitimnosti samog čina. Tri decenije poslije iako je na nju izvršen brutalni udar i agresija, Bosna i Hercegovina je i dalje nezavisna i suverena država, članica Ujedinjenih nacija. I tako će zauvijek ostati. 
IGC/IGK

Vijesti: