Vijesti

Javni poziv Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} gospodinu Christianu Schmidtu, visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) da trajno suspenduje Milorada Dodika iz svakog političkog procesa.

10. O6. 2022.

Javni poziv Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} gospodinu Christianu Schmidtu, visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) da trajno suspenduje Milorada Dodika iz svakog političkog procesa.

Podsjećamo Visokog predstavnika meÄ‘unarodne zajednice u BiH da je IGK podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv Milorada Dodika. Krivična prijava je podnesena jer se Milorad Dodik nalazi na čelu antibosanske koalicije koju čine zvanični organi entiteta Republike Srpske koji putem javnih dužnosnika SNSD-a i njihovih partnera koji su izabrani u institucije tog entiteta, aktivno provode, davno i sistemski smišljen plan tihe secesije, odvajanje entiteta iz suverene vlasti države BiH.

Za IGK secesija je u toku. Mi smatramo da je država BiH napadnuta zbog kontinuiranog negiranja države BiH, ugrožavanja njenog teritorijalnog integriteta, nezavisnosti, suverenosti i državno, pravno, političkog subjektiviteta, radikalnim kršenjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir, što je prijetnja miru i stabilnosti u BiH i podrivanje perspektive svih graÄ‘ana, uključujući i graÄ‘ane iz Republike Srpske. Kontinuirani udari na državu BiH od strane Milorada Dodika su kulminirali usvojenim aktima Narodne skupštine entiteta Republike Srpske od 10. decembra 2021.

Milorad Dodik jasno pokazuje da je na putu političkog, vojnog i policijskog establišmenta Republike Srpske iz ratne 1992., političkog, vojnog i policijskog establišmenta pravosnažno presuÄ‘enog za genocid u BiH. IGK ne isključuju mogućnost da odreÄ‘eni centri moći u meÄ‘unarodnoj zajednici u kolaboraciji s unutrašnjim antibosanskim faktorom pojačano računaju s podjelom države BiH.

IGK još jednom javno poziva da pravosudni organi stanu uz svoju državu, BiH, i krivično procesuiraju Milorada Dodika jer kontinuirano napada ustavni poredak, ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost BiH. Posebno je opasna proruska politika Molorada Dodika gdje se on pojavljuje kao sredstvo realizacije ruskih nacionalističkih interesa ne samo u BiH, već i na Balkanu pa i šire.

Na ovakve poteze se mora reagirati, mora aktivno djelovati, ne smije se šutjeti. Zbog toga istraživači genocida, aktivisti ljudskih prava i sloboda, intelektualci okupljeni unutar Internacionalnog ekspertnog tima IGK ponovo traže hitno političko suspendovanje i krivično sankcioniranje Milorada Dodika. On se u ime mira i stabilnosti u BiH, Evropi i svijetu mora hitno zaustaviti i politički i krivično sankcionirati.

Imajući sve navedeno u vidu javno pozivamo visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH da konačno trajno suspenduje iz svih političkih procesa Milorada Dodika jer radi protiv vlastite države i međunarodne zajednice, čime je opasno ugrožena egzistencija države BiH, ali i opasno napadnut mir i stabilnost u regionu.

Gospodine visoki predstavniče meÄ‘unarodne zajednice u BiH kao zadnji zaštitnik države BiH koji je svojim zasdnjim postupcima počeo ulijevati nadu graÄ‘anima BiH u bolju budućnost njihove države, reagujte i odgovorite na Dodikove kontinuirane napade na državu BiH i njegove napade na meÄ‘unarodnu zajednicu.

Podsjećamo visokog predstavnika meÄ‘unarodne zajednice u BiH da je Kanada kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH meÄ‘u prvima podržala kandidaturu gospodina Christiana Schmidta, te da je najoštrije osudila opasnu secesionističku politiku Milirada Dodika i njegovu prorusku politiku koja je u suprotnosti sa ciljevima kako Kanade, tako i kompletne meÄ‘unarodne zajednice.

Institut za istrazivanje genocida Kanada (IGK}

Vijesti: