Vijesti

Zadnji apel za registraciju i u?eš?e na izborima 2022.

Zadnji apel za registraciju i u?eš?e na izborima 2022.

 
Na Bosnu i Hercegovinu se atakuje raznim politi?kim sredstvima susjeda i otvorenim prijetnjama ambasadora Ruske Federacije. Nad našim sudbinama i nad našom Domovinom visi Damoklov ma?. Naša ovovremena obaveza je da se suprotstavljamo tim nasrtajima i da svojim radom, angažmanom i na druge na?ine doprinesemo izgradnji, ?vrstini i snazi Bosne i Hercegovine. Mi smo najpozvaniji za to. U ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu i naš opstanak najvažnije je pitanje politi?kih odupiranja i suzbijanja štetnih djelovanja secesionista, njihovih težnji i planova. A to ?emo, izme?u ostalog, u?initi što masovnijim registriranjem i izlaskom na jesenje izbore.  Ovo su prijelomni izbori u našoj borbi da osujetimo secesionisti?ke politike i politike podjela i segragacije u našoj Domovini. Instioti Apeliramo na sve vas da se registrirate i pomognete drugima da se registriraju. Institiut za istraživanje genocida Kanada je putem svojih ?lanova otvorio stalno dežurstvo sve do 19. jula kada se registrovanje završava za bilo koju pomo? za registrovanje. 
Sve podatke o na?inu pomo?i imate na plakatu.
 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: