Vijesti

Vlada Kanade podržava bh. zajednicu:

Vlada Kanade podržava bh. zajednicu: To dugujemo žrtvama i preživjelima genocida u BiH
Kao država, pridružujemo se bosanskoj zajednici u Kanadi i širom svijeta da oplakujemo ovaj besmisleni gubitak života, poru?io je ministar Hussen povodom 27. godišnjice genocida po?injenog u Srebrenici
Ministar za stanovanje i raznolikost i inkluziju u Vladi Kanade, ?lan Parlamenta Kanade i jedan od najuticajnijih kanadskih advokata Ahmed Hussen, u ime Vlade izdao je saop?enje povodom 27. godišnjice genocida po?injenog u Srebrenici.
U saop?enju koje je dostavio Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) ministar podržava napore bosanskohercegova?ke zajednice i IGK u borbi za istinu, pravdu i kulturu sje?anja za srebreni?ki genocid.
"Na Dan sje?anja na Srebrenicu, Vlada Kanade se prisje?a žrtava i odaje po?ast porodicama koje su zauvijek promijenjene u stravi?nom genocidu koji se dogodio u Bosni i Hercegovini.
U julu 1995. godine, više od 8.000 bosanskih muškaraca i dje?aka je sistematski ubijeno u Srebrenici. Uskra?ena im je mogu?nost da žive punim životom zbog mržnje i diskriminacije. Kao država, pridružujemo se bosanskoj zajednici u Kanadi i širom svijeta da oplakujemo ovaj besmisleni gubitak života. Djela genocida po?inju ciljanjem i dehumanizacijom grupa ljudi. Prisje?aju?i se boli iz prošlosti i u?e?i iz njenih lekcija, možemo zajedni?ki raditi na tome da se ove užasne tragedije više nikada ne ponove.
U ovim nesigurnim vremenima, ponovo potvrdimo našu posve?enost zaštiti osnovnih ljudskih prava i dostojanstva svih u Kanadi i širom svijeta. To dugujemo žrtvama i preživjelima genocida u Bosni i Hercegovini, te generacijama koje dolaze."
Direktor IGK Emir Rami? se zahvalio ministru Ahmedu Hussenu i Vladi Kanade.

Vijesti: