Vijesti

IGK je poslao pismo Ambasadi Izraela u Kanadi povodom podrške Izraela izmjenama izbornog zakona BiH, koje predlažu HDZ i Hrvatska.

IGK je poslao pismo Ambasadi Izraela u Kanadi povodom podrške Izraela izmjenama izbornog zakona BiH, koje predlažu HDZ i Hrvatska.
 
Devetog novembra predsjedavaju?i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan ?ovi? posjetio je Auschwitz gdje je položio vijence i odao po?ast žrtvama holokausta. ?etiri dana poslije, na istom mjestu bio je i ?lan Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je tako?er odao po?ast žrtvama holokausta. Milorad Dodik negira genocid u Srebrenici, veli?a presu?ene ratne zlo?ince, negira presude me?unarodnih i nacionalnih sudova, negira sudske, historijske i nau?ne ?injenice o agresiji i genocidu u BiH i pokušava izjedna?iti žrtve i zlo?ince.
Dragan ?ovi? se nikada nije javno oglasio po pitanju presuda me?unarodnih sudova, osim one Prli?u i drugima presu?enoj za Udruženi zlo?ina?ki poduhvat kojom je Republika Hrvatska presu?ena za agresiju na BiH. I Dragan ?ovi? veli?a presu?ene ratne zlo?ince. Naredio je sve?ani do?ek presu?enom ratnom zlo?incu Dariju Kordi?u u Busova?i pri povratku iz Haga. Kordi? je osu?en za pokolj u Ahmi?ima.

Sud UN pravosnažnom presudom utvrdio da je stvaranje tvz. zlo?ina?ke paratvorevine Herceg-Bosne bilo protiv me?unarodnog prava i da je predstavljalo sastavni dio agresije na državu BiH. Udruženim zlo?ina?kim poduhvatom stvaraoci zlo?ina?ke paratvorevine Herceg-Bosne imali su namjeru državu BiH agresijom, ratnim zlo?inima i zlo?inama protiv ?ovje?nosti razbiti i izdvojiti njene teritorije koje su po dogovoru iz 1939. izme?u Cvetkovi?a i Ma?eka bile ozna?ene kao hrvatske. Radilo se o ratnom zlo?inu i zlo?inu protiv ?ovje?nosti, te pokušaj obnavljanja paratvorevine Herceg-Bosne zna?i kontinuitet zlo?ina prema državi BiH drugim sredstvima.
U smislu politi?ke i vojne organizacije, herceg-bosanski agresivno genocidni politi?ki projekt je reakcija, a time i kopija veliko-srpskog projekta, i s obzirom na agresivne politi?ke ciljeve i teritorijalne apetite u BiH, ali i s obzirom na mehanizme i strategije kojima se želio ostvariti taj agresivno genocidni politi?ki projekt.

Dio tog sistema bio je i Dragan ?ovi?, sadašnji predsjednik HDZBiH, a tada direktor kompanije 'Soko' koji je  tadašnju poziciju koristio da logoraše bošnja?ke nacionalnosti dovodi na prinudni radni angažman u tu kompaniju, o ?emu postoje vjerodostojni dokumenti. Dragan ?ovi? nikada se nije javno ogradio od toga, kao ni od zlo?ina presu?enih u Hagu, ve? je, upravo suprotno, nastavio da daje podršku presu?enim zlo?incima.

IGK poziva ambasadora države Izrael za BiH sa sjedištem u Tirani Noahu Galu Gendleru da preispita odluku o podršci  ?ovi?u i HDZ-u u vezi s reformama izbornog zakona u BiH. Ambasador treba znati da ?ovi? i njegov establišment još uvijek ne dozvoljavaju žrtvama Udruženog zlo?ina?kog poduhvata pristup koncentracionim logorima smrti kako bi odali po?ast žrtvama. Podržavati takve osobe i njihove antibosanske projekte nije u interesu istine, pravde, kulture sje?anja, pa samim tim i bolje budu?nosti države BiH.

Vijesti: