Vijesti

Hvala Kakanj

Hvala Kakanj. 
Kaknja je danas u znaku sje?anja na generala Izeta Nani?a. Hvala Kaknju iz Kanade, Hvala što ne zaboravlja, hvala što kontinuirano daje snažan doprinos istini, pravdi i kulturi sje?anja. Kakanj i njegovi lideri i gra?ani tako daju snažan podstrek istraživa?ima i borcima za istinu, pravdu i ljudska prava i slobode. 
Neka je rahmet plemenitoj duši Izeta Nani?a i neka njegovo hrabro srce i juna?ko djelo budu pouka i poruka novim naraštajima u njihovoj borbi za bolju državu BiH. 
/E. R./

Vijesti: