Vijesti

IGK dobio odgovor iz ofisa gradona?elnice Kalgaria Jyoti Gondek.

10. 08. 2022.
IGK dobio odgovor iz ofisa gradona?elnice Kalgaria Jyoti Gondek.

Institut za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa Bošnja?kim kanadskim društvom Kalgari i uz podršku bosanskohercegova?ke zajednice u Kanadi i mnogim Kana?anima, prijateljima istine i pravde o genocidu u Srebrenici i prijateljima države BiH je poslao protesno pismo gradona?elnici Kalgaria zbog odbijanja da izda proklamaciju za proglašenje 11. jula, Danom sje?anja na genocid u Srebrenici, a povodom 27. godišnjice od toga najve?eg zlo?ina poslije holokausta u Evopi.

Vaš potez ocjenjujemo kao anticivilizacijski, dehimaniziraju?i, neljudski koji duboko vrije?a ve? davno povrije?ena osje?anja Majki Srebrenice, žrtava genocida u Srebrenici i svih istinskih prijatelja istine o genocidu i pravde za žrtve genocida izme?u ostalog napisano je u našem pismu. U protesnom pismu smo tražili da se gradona?elnica izvine Majkama Srebrenice i preživjelim žrtvama genocida, ali i mnogim Kana?anima. Tražili smo da sljede?e godine izda proklamaciju kojom se 11. juli potvr?uje kao Dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici u Kalgariu.

U odgovoru iz ofisa gradona?elnice stoji:

"Hvala što ste se obratili Uredu gradona?elnice. Cijenimo vaš zahtijev i vaše navode u ime vaše zajednice. Kao rezultat vašeg pisma mi ?emo organizovati razgovare o vašim zahtijevima sa Komisijom gradona?elnice za rad sa gra?anima i Komisijom za protokol kako bismo osigurali da se bolje razumiju zahtijevi koje ste pokrenuli u vašem pismu, a prije donošenja odluke o vašim zahtijevima u narednim godinama”.

Institut za istraživanje genocida Kanada sa partnerskim organizacijama i zajednicama nastavlja borbu za istinu, pravdu, kulturu sje?anja, borbu protiv negatora genocida, borbu protiv veli?anja presu?enih zlo?inaca. Naš cilj je da svaka kanadska pokrajina i svaki ve?i grad u Kanadi proklamacijom ili deklaracijom komemoriše 11. juli kao Dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.

?uvaju?i uspomene na genocid u Srebrenici u Kanadi afirmišemo univerzalne vrijednosti: bogatstvo razli?itosti, antifašizam, svetost mira i razvijamo aktivizam i internacionalno suprostavljanje nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo. ?uvaju?i uspomene na genocid u Srebrenici dajemo doprinos sprje?avanju budu?ih genocide u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zlo?ini. 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: