Vijesti

Prepis Povelje Kulina bana dostavljen odre?enim muzejima i bibliotekama u Kanadi.

29. 08. 2022.

IGK: ?Povodom 833. godišnjica Povelje Kulina bana
?
?Prepis Povelje Kulina bana dostavljen odre?enim muzejima i bibliotekama u Kanadi.

Povelja Kulina bana neupitno svjedo?i kontinuitet bosanske državnosti, bosanskog jezika, bosanske pismenosti, bosanske historije, kulture i tradicije. Povelja  je najve?a, nepremostiva prepreka negatorima bosanske države i bosanskog jezika. Zbog tih državotvornih razloga ovaj dan treba proglasiti državnim blagdanom, a original Povelju vratiti tamo gdje joj je mjesto, u njezinu i našu Bosnu i Hercegovinu.

Povelja predstavlja i rodni list bosanske državnosti, najstariji poznati pisani dokument u historiji Bosne i Hercegovine koja ne samo da govori o genezi Bosne i Hercegovine, ve? i o pisarskoj službi koja je tada postojala, pismu i vezama s drugim državama. Zbog toga na Povelju Kulina bana treba uvijek podsje?ati sve gra?ane Bosne i Hercegovine, u matici i dijaspori i u?iti mlade zna?aju koji ima ova Povelja, te po njoj nazvati mnoge institucije, ulice, trgove, gra?evine.

Na povelju Kulina bana treva podsje?ati i prijatelje države Bosne i Hercegovine u svijetu. Imaju?i to u vidu prepis Povelje je dostavljen odre?enim muzejima i bibliotekama u Kanadi. Predlažemo da se sli?no odradi u svim državama, prijateljima Bosne i Hercegovine.

Svim iskrenim bosanskohercegova?kim patriotima ma gdje bili na planeti Zemlji sretan 29.08., dan kada su potvr?eni bosanska državnost, bosanski narodni jezik i bosanska pismenost putem bosanske Povelje Kulina bana. 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: