Vijesti

?IGK Reakcija na puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina i osu?enog ratnog zlo?inca Radoslava Br?anina, kojeg je Haški tribunal osudio na 30 godina zatvora.

03. 09. 2022.

?IGK Reakcija na puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga bivšeg šefa Kriznog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina i osu?enog ratnog zlo?inca Radoslava Br?anina, kojeg je Haški tribunal osudio na 30 godina zatvora.

IGK smatra da je ova odluka suda nepravedna i sramna, da predstavlja poraz me?unarodne pravde, uvredu i poniženja žrtava, kao i atak na istinu i pravdu.

To je težak udarac istini o zlo?inima i zlo?incima i pravdi za žrtve zlo?ina, ne samo u BiH, ve? u ?itavom svijetu. 

Puštanje Br?anina na pslobodu predstavlja veliki rizik za pomirenja i ponovno uspostavljanje procesa priznavanja, poštovanja i tolerisanja drugog i druga?ijeg u BiH. 

Nauka je dokaza?a da je ratni zlo?inac Br?anin osmislio genocidni plan na podru?iju Krajine. Krivi?ni tribunal ga je pravosnažno proglasio krivim za zlo?ine koji uklju?uju progone, mu?enje, deportacije i prisilno premještanje po?injene nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, a naro?ito u Krajini.

IGK smatra da onaj ko izvrši najteže oblike ratnog zlo?ina i zlo?ina protiv ?ovje?nosti, onaj ko za realizaciju nacionalisti?kih ciljeva Velike Srbije osmisli  genocidnu plan sa ciljem uništenja ili progona specifi?nih etni?kih grupa, onaj koji za te ciljeve planira podjelu države BiH, onaj koji se uopošte ne pokaje za najve?e zlo?ine poslije Drugog svijetskog rata u Evropi ne može biti pušten na slobodu.
Njegovo potpuna zatvorska kazna trebala je biti opomena budu?im generacijama da se najstrašniji zlo?ini protiv ?ovjeka i civilizacije ne isplate.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: