Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} najoštrije osu?uje i potpuno odbacuje negiranje genocida u Srebrenici kojeg je, u prisustvu najviših državnih zvani?nika uklju?enih u rad samita Procesa Brdo - Brijuni u Sloveniji izrekao predsjednik Hrvatske Zoran Milanovi?.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} najoštrije osu?uje i potpuno odbacuje negiranje genocida u Srebrenici kojeg je, u prisustvu najviših državnih zvani?nika uklju?enih u rad samita Procesa Brdo - Brijuni u Sloveniji izrekao predsjednik Hrvatske Zoran Milanovi?.
 

Izjave Milanovi?a kojima omaložava žrtve genocida u Srebrenici, ali i presude me?unarodnih i nacionalnih sudova i mnogobrojne rezolucije i deklaracije parlamenata država širom svijeta, te same UN, ozna?avaju ga kao lidera hrvatske velikodržavne ideologije, koja ima cilj stvaranje velike Hrvatske na ra?un podjele i uništenja države Bosne i Hercegovine i posebno bošnja?kog naroda. Sa njim se me?unarodna zajednica, a posebno Evropska Unija mora posebno, hitno zabavati.

Milanovi?u poru?ujemo da je prošlo vrijeme velikohrvatske nadmo?nosti i nametanja “istina” koje su, ustvari, najobi?nije podvale i laži.
 

Kao što su se patriote u i van Bosne i Hercegovine uspjeli suprotstaviti velikohrvatskom agresoru, tako ?e se i dans suprostaviti Milanovi?u i sli?nim koji rade protiv istine, pravde, kulture sje?anja i države Bosne i Hercegovine.

 
Milanovi? mora ra?unati na one koji se ne?e odre?i niti istine i pravde, niti svoje države. Njegova kontinuirana antibosanska kampanja je osu?ena od svih istinskih prijatelja ponosne države Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegova?ki narodi i gra?ani, posebno oni u Kanadi, ga preziru.

Milanovi? u?estvuje u ?ovi?evom udruženom antidržavnom, antibosanskom poduhvatu sa Dodikom i Vu?i?em u razbijanju jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine. Njegove izjave imaju samo jedan cilj sakrivanje grijeha Hrvatske u agresivnom razbijanju jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine. Hrvatska politika se nikada do kraja nije ogradila od razbijanja države Bosne i Hercegovine.

Njegove izjave jasno govore da on, kao predsjednik Hrvatske, stoji iza najnovije reinkarnacije politike iz devedesetih godina, politike koja je uspostavila paradržavu u suverenoj i me?unardno priznatoj državi Bosni i Hercegovini, takozvanu Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, koja je pravosnažno osu?ena od Haškog tribunala.

IGK poziva na ja?anje bosanske koalicije sa misijom borbe protiv negiranja istine, pravde i bosanskoga identiteta, bosanskog jezika, bosanske kulture, historije i tradicije i samog bi?a države Bosne i Hercegovine, borbe za institucionalizaciju kulture sje?anja, koja ?e bosansko državno pitanje uzdi?i kao kosmi?ko pitanje od koga zavisi opstanak ne samo države Bosne i Hercegovine, ve? i mnogih državnih zajednica u svijetu.

IGK poru?uje da smo svjesni ovakvih “prijatelja” i da još ja?e lobiramo za državu. Mi ne odustajmo od istine i pravde, od naše Bosne i Hercegovine. 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: