Vijesti

Kanadski premijer Justin Trudeau j

Kanadski premijer Justin Trudeau je upravo završio govor u Otavi na demonstracijama u kojima su u?esnici formirali ljudski lanac u znak protesta protiv Iranske vlade. Premijer Trudeau je u svome govoru spomenuo i genocid u BiH i posebno kanadski odnos prema onima koji su projektovali i izvršili genocid u BiH.
Svjedo?imo intezivnoj agresiji na državu BiH, agresiji koja se ovaj put ne vodi oružanim nego diplomatskim putem, koju sa više i manje uspjeha ipak odbijamo. Me?unarodno lobiranje u interesu države BiH mora biti prioritet budu?e bosanskohercegova?ke državne vlasti. Mora se obezbjediti sistemska strategija lobiranja u interesu države BiH, na svim kredibilnim i važnim diplomatskim adresama.
Kultura sje?anja:
Podsjetimo se na veliki govor kanadskog premijera Justin Trudeau u video poruci u povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici kada je rekao: "Dešavanja iz jula 1995. godine su tamni period historije koji se ne smije zaboraviti".
Trudeau: “Zajedno se moramo suprotstaviti mržnji, Kanada je uz vas”.
/E.R./

Vijesti: