Vijesti

Povodom 15. godišnjice smrti od doajena sevdaha Safeta Isovi?a.

Povodom 15. godišnjice smrti od doajena sevdaha Safeta Isovi?a.
Safet Isovi?, najbolji ambasador najboljeg bosanskohercegova?kog brenda, sevdaha.
Safet je velikan bosanskohercegova?ke tradicije i kulture koji ?e stalno inspirisati generacije umjetnika ne samo u BiH, ve? i u svijetu. Safet je velikan sevdalinke orginalnog bosanskohercegova?kog brenda. Sevdalinka je zapravo bosanska filozofija, koja kako to re?e jedan naš filozof opjeva i moral i rat, i život i smrt, i ljubav i mržnja, na jedan vrlo mudar, nepateti?an i poetski gledano vrhunski na?in. Na?in koji još nije prevazi?en.

Vijesti: