Vijesti

IGK PIsmo Visokom predstavniku

Poštovani visoki predstavni?e g.Šmit,

Pozdravljamo vašu spremnost da razgovarate o izmjenama izbornog zakona koje ste donijeli na dan izbora i radujemo se okruglom stolu koji ste obe?ali gospodinu Dervu Sejdi?u.

 Mi (IGC) smo spremni poslati našeg delegata na ovu diskusiju. 

 

U Bosni i Hercegovini vas doživljavaju kao oli?enje “zapadnih vrijednosti”, kao takvog, nadamo se da cijenite transparentnost i otvoren dijalog.

 

Nadalje, kao oli?enje zapadnih vrijednosti vaše akcije imaju globalni odjek i nisu ograni?ene samo na Bosnu i Hercegovinu. Vaš odnos prema razli?itim etni?kim i vjerskim grupama (Romi i Sinti, Jevreji, pravoslavni krš?ani, katolici, muslimani itd.) u Bosni globalno se doživljava kao zvani?an stav Evropske unije, ako ne i cijelog zapada, prema njima.

 

Država iz koje dolazite, Njema?ka, i Bosna imaju mnogo sli?nosti: obje su postgenocidna društva, obje zemlje imaju stacionirane strane trupe radi o?uvanja mira, obje su veoma važne za istraživanje genocida i njegovu prevenciju. Sa istraživa?ke ta?ke gledišta veoma smo zainteresovani za proces degenocidifikacije u vašoj zemlji nakon Drugog svetskog rata. Glavna razlika izme?u Njema?ke i Bosne i Hercegovine je u tome što je u vašoj zemlji genocid kažnjen, a u Bosni legaliziran i nagra?en.

 

Vašu odluku u no?i izbora ugledne li?nosti su kritizirale kao uvod u aparthejd, vi ste li?no ozna?eni kao rasista, a na društvenim mrežama ?ak i kao nacista.

 

Ne vjerujemo da ste nacista, jer nacisti nisu dijelili iste krš?anske vrijednosti kao vi. Želimo to prenijeti široj bosanskohercegova?koj javnosti. Naš zajedni?ki cilj je u?initi Bosnu efikasnijom i deblokirati je. Imati visokog predstavnika ozna?enog kao rasistu je prepreka i izazov i za vas i za bosanskohercegova?ko civilno društvo.

 

Šira bosanska javnost nije upoznata sa razvojem multikulturalne, multietni?ke i me?ureligijske misli u vašoj zemlji nakon Holokausta. Ovi doga?aji su veoma važni jer su oblikovali vaš proces donošenja odluka, stoga moramo upoznati bh. javnost sa njima.

 

Naš istraživa?ki tim je dobio niz pitanja koja analiziramo. Mi to vidimo kao postavljanje pozornice za predstoje?i okrugli sto. Nadamo se da vam ne?e smetati da prije obe?ane rasprave odgovorite na ta osnovna pitanja i pretpostavke bosanskohercegova?ke javnosti kako bi ta rasprava bila efikasnija.

 

Termin ‘Antiziganismus’ se koristi u Njema?koj, a ‘Anti-Gypsyism’ u EU, kao termin za opisivanje rasizma prema Romima i Sintijima. U bosanskom jeziku izraz Cigan je pogrdan kao i u njema?kom jeziku. Glavne Romske i Sinti organizacije u Njema?koj su se žalile na njega kao na pogrdni izraz.

 

Razumljivo je da su se žalili, zamislite da se termin anti-crn?ugizam (eng. anti-N-wordism ) koristi za opisivanje rasizma protiv crnaca u Sjedinjenim Državama.

 

Utvr?eno je da je N-rije? pogrdna, ponižavaju?a, dehumaniziraju?a rije? za crnu osobu, isto kao rije? Cigan za Rome i Sintije.

Mišljenja i osje?aji organizacija Roma i Sintija jednostavno su ignorisani u Njema?koj i EU.

 

Možete li nam re?i zašto?

 

Da li Bosna i Hercegovina mora usvojiti i implementirati isti termin da opiše izbornu diskriminaciju koju doživljava gospodin Sejdi? da bi bila u skladu sa politikama, pravilima, normama i vrijednostima EU?

 

Koji bi bio odgovaraju?i prevod na bosanski jezik:

Anticiganizam, Anticiganština ili Anticiganluk?

 

?kan Me?unarodnog stru?nog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: