Vijesti

Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BiH ima svoj državni, diplomatski glas u najbitnijim svjetskim centrima.

Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BiH ima svoj državni, diplomatski glas u najbitnijim svjetskim centrima. 

Kontinuitet skandala antibosanskih ambasadora. Kontinuitet antidržavnog djelovanja antibosanskih ambasadora koji rade protiv vlastite države, koja ih dobro pla?a.

Ovaj put skandal na obilježavanju Dana Oružanih snaga BiH u Washingtonu. Antibosanski ambasador skinuo sa spiska sve koji ne poštuju entitet RS. Po ko zna koji put Bojan Vuji? (SNSD) je zloupotrijebio svoju ambasadorsku poziciju, te nanio štetu imidžu države BiH. S druge strane, prijemu je prisustvovao Obrad Kesi?, ?elnik tzv. predstavništva RS-a u Washingtonu koji se našao na Vuli?evoj privatnoj listi gostiju, a prijemu je prisustvovao i ambasador susjedne Srbije Marko ?uri?.

U diplomatiji BiH rade ljudi koji ruše vlastitu državu, a pritom niko ih ne sankcionira niti procesuira. Rušitelji BiH su zauzeli mjesta u diplomatiji koja zapravo nije državna diplomatija, ve? antidržavna, etni?ka, etnopartijska diplomatija. Takva diplomatija detaljno demontira BiH na veoma važnom i osjetljivom polju diplomatije.To direktno slabi i ponižava ugled države BiH u svijetu, slabi njenu politi?ku, ekonomsku, kulturnu i nau?nu mo?, slabi zna?aj ideje Bosne i bosanskog duha. 

Sposobna diplomatija spašava državu, vidjeli smo ve? kako to izgleda tokom agresije na BiH. Nesposobna diplomatija urušava državu. Ve? smo u više pisanih obra?anja Predsjedništvu i Ministarstvu vanjskih poslova upozoravali da se rat u Bosni i Hercegovini nastavlja drugim sredstvima, izme?u ostalog i diplomatskim. Negiranje sopstvene države od strane nekih ambasadora i diplomata, negiranje državnih simbola stavlja državu i diplomatiju u težak položaj. U navedenim ambasadama niko ne predstavlja državne interese u momentu kada je BiH napadnuta od antibosanske koalicije. Treba li to dokazivati? Država je izdana od ambasadora koje je postavio Milorad Dodik i koji zastupaju njegove, secesionisti?ke, antibosanske politike. 

Zaštitimo državu BiHod rušila?kih kvazidiplomata. 
U tom smislu pozivamo novi saziv Predsjedništva BiH da odlu?nim djelovanjem pokaže da diplomatsko-konzularna mreža nije oteta iz redovne državne nadležnosti i da ne pripada entitetu i secesionisti?kim partijskim vo?ama. 

/E.R./

Vijesti: