Vijesti

Izjava Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} povodom 27. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma


Izjava Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} povodom 27. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

Prije 27 godina, 14.12.1995. godine u Parizu potpisan je Dejtonski mirovni sporazum, jedini mirovni sporazum u povijesti internacionalnog prava koji pokazuje da se nasilno agresivno osvajanje teritorija isplati, da se tako pokorene teritorije legalizuju i legitimiraju i da se genocid isplati. I ako je Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen rat, i ako je u me?unarodnom pravu priznato nacionalno ime Bošnjak i ime bosanskog jezika, dejtonskim ustavom je država Bosna i Hercegovina izgublila svoj potpuni suverenitet, svoje potpuno jedinstveno državno i društveno funkcionisanje, a njeni gra?ani i narodi su izgubili slobodu posjedovanja jedinstvene države. Bez jedinstvene bosanskohercegova?ke države, njeni gra?ani i narodi ne mogu o?uvati i ja?ati bosanskohercegova?ku tradiciju, historiju, kulturu. I na kraju dejtonskim ustavom  su najviše na gubitku Bošnjaci, koji nemaju rezervnu domovinu i koji svoju duhovnu, tradicijsku, narodnu, historijsku, jezi?ku i kulturnu bitnost i bitisanost jedino mogu ostvariti u jedinstvenoj bosanskohercegova?koj državi.

Prema ?lanu 53. Be?ke konvencije koji kaže da su svi ugovori koji su suprotni imperativnoj normi me?unarodnog prava (ius cogens) ništavi. Ius cogens norma na prvom mjestu zabranjuje genocid te samim tim nakon presude Internacionalnog suda pravde u Hagu od 26. februara 2007. godine da je u i oko Srebrenice izvršen genocid od strane Vojske entiteta Republike srpske stvoren je pravni osnov ništavosti Dejtonskog sporazuma koji samo zahtijeva potvrdu od suda u Hagu.
S obzirom da se bez zahtjeva institucija Bosne i Hercegovine ne može pokrenuti proces poništenja Dejtonskog sporazuma trenutno jedini mehanizam je da se Generalnoj skupštini UN proslijedi zahtjev bilo koje zemlje ?lanice UN da se ide na Internacionalni sud pravde u Hagu za dobijanje Savjetodavnog mišljenja da li je postojanje entiteta Republika srpska protivno me?unarodnom pravu.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: