Vijesti

IGK povodom 30 godine od zlo?ina u Štrpcima

IGK povodom 30 godine od zlo?ina u Štrpcima

Na današnji dan, prije 30 godina, skinuti sa voza i ubijeni ljudi su: Esad Kapetanovi? (19),Ilijaz Li?ina (43),Fehim Bakija (43),Še?o Softi? (48),Rifet Husovi? (26),Senad ?e?evi? (16),Ismet Baba?i? (30),Halil Zub?evi? (49),Adem Alomerovi? (59),Muhedin Hani? (27),Safet Preljevi? (22),Džafer Topuzovi? (55),Rasim ?ori? (40),Fikret Memovi? (40),Favzija Zekovi? (54),Nijazim Kajevi? (30),Zvezdan Zuli?i? (23),Jusuf Rastoder (45) i Tomo Buzov (53). 

Od svega, ostao je spomenik u Prijepolju na kojem piše: “Ko u ovoj zemlji zaboravi 27. februar 1993. i stanicu Štrpci odustao je od budu?nosti”."

Zlo?in u Štrpcima je jedan od dokaza agresije Republike Srbije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Podsje?amo tako?e da ubistva i likvadacije koje su se desile dvadesetorici putnika iz voza samo zato što nisu pripadali srpskom narodu zadovoljavaju elemente iz Konvencije o spre?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida iz 1948. godine.

Žrtve zlo?ina u Štrpcima i dalje ostaju nevidljive u praksama memorijalizacije na državnom nivou Republike Srbije. Srbija se fokusira isklju?ivo na srpske žrtve i glorifikuju ulogu vojske, kao i osu?ene i neosu?ene ratne zlo?ince. To je velika prepreka boljoj budu?nosti svih država u regionu.

IGK

Vijesti: