Vijesti

Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BiH ima svoj državni, diplomatski glas u Vašingtonu

 

Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BiH ima svoj državni, diplomatski glas u Vašingtonu

IGK Reakcija na izjavu ambasadora BiH u SAD Bojana Vuji?a koji je izjavio da nije optimista po pitanju BiH, jer bošnja?ka politika ruši ovu zemlju BiH.


Milorad Dodik je zavladao u Vašingtonu, bitnoj diplomatskoj svjetskoj destinaciji, aktivira svoje lobiste, podre?uje svoga ambasadora svojim separatisti?kim ciljevima i interesima, mijenja karakter rata u BiH, revidira sudske, nau?ne i historijske ?injenice i glorifikuje osu?ene ratne zlo?ince. 


Ambasada BiH u SAD postala je leglo sepatarizma, laži, obmane i nepravde. U njoj antibosanski ambasador direktno djeluje protiv BiH. Njegova antibosanska diplomatija urušava državu. Ve? smo u više pisanih obra?anja Predsjedništvu i Ministarstvu vanjskih poslova upozoravali da se rat u BiH nastavlja drugim sredstvima, izme?u ostalog i diplomatskim. 


Negiranje sopstvene države od strane ambasadora u BiH u SAD stavlja BiH u težak položaj. U navedenoj ambasadi niko ne predstavlja državne interese u momentu kada je BiH napadnuta od antibosanske koalicije. Treba li to dokazivati? Država je izdana od ambasadora koga je postavio Milorad Dodik i koji zastupa njegove, secesionisti?ke, antibosanske politike.


Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BiH ima svoj državni, diplomatski glas u Vašingtonu. Zaštitimo zajedni?ki bosanskohercegova?ku državu u SAD. Zahvaljuju?i Miliradu Dodiku rušitelj BiH je zauzeo mjestu u SAD koja tako nije državna, ve? antidržavna, entitetska. Takva diplomatija detaljno demontira ugled države na veoma važnom i osjetljivom polju diplomatije Vašingtonu. To direktno slabi i ponižava ugled BiH u SAD, slabi njenu politi?ku, ekonomsku, kulturnu i nau?nu mo?, slabi zna?aj bosanskohercegova?kih vrijednosti. BiH treba diplomatu koji ?e se boriti za BiH u najmo?mijem gradu svjetske politike.


U tom smislu još jednom pozivamo Predsjedništvo i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, najodgovornije državne institucije za vanjsku politiku, da odlu?nim djelovanjem pokažu da ambasada BiH u SAD nije oteta iz redovne državne nadležnosti i da ne pripada entitetu RS i secesionisti?kim partijskim vo?ama, ve? državi BiH. Tražimo sankcionisanje navedenog ambasadora koji sve ozbiljnije narašava ugled države BiH.


S poštovanjem,


Dr. Emir Rami?

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: