Vijesti

Oni koji lažu o opsadi Sarajeva spremni na novi zlo?in

Oni koji lažu o opsadi Sarajeva spremni na novi zlo?in

 

Javni odgovor u?esnicima sramne beogradske konferencija o opsadi Sarajeva, jednom od najstrašnijih primjera ne?ovje?nosti poslije Holokausta.

Opsada Srajeva  danas podsjec?aju na gnusna nedjela na c?iji spomen zadrhtimo od uz?asa i srama. Duz?nost je svakog c?ovjeka da prihvati zlo?in opsade Sarajeva, s?to je sud ustanovio, ukljuc?ujuc?i odgovornost onih koji su poc?inili te zloc?ine.
Opsada Sarajeva je jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. 
Negiranje monstruoznog zlo?ina opsade Sarajeva je jedan u nizu pokušaja da se antibosanskom kampanjom poništi istina o nastanku manjeg bh. entiteta, nastalog kao rezultat memorandumske velikosrpske, antibosanske pa samim tim i antievropske, agresivno genocidne kampanje. 
Anticivilizacijsko skrivanje istine o opsadi Sarajeva je znak kontinuiteta koncepta srpske velikodržavne ideologije politike i prakse, koja ima genocidni karakter. To je još jedan primjer kontinuiranog i agresivnog kidisanja na BiH. U?esnici beogradske konferencioje trebaju znati da je BiH ostala državna i jedinstvena društvena zajednica kroz dugu svoju povijest, cjelovita kao teritorij i jedinstvena kao historijsko trajanje.
Negiranje opsade Sarajeva je dokaz nemogu?nosti opstojanja toga entiteta, nastalog na genocidu, dobrano homogeniziranom, s permanentnom separatisti?kom intencijom. Negiranje opsade Sarajeva je jedan od bitnih ciljeva srpskog historijskog pam?enja za nastavak morbidne velikosrpske ideologije i glavno oru?e u izvrtanju historijskih ?injenica za ciljano debljanje i u?vrš?avanje granica manjeg entiteta. 
Ali u?esnici beogradske konferencije reebaju znati da je  prošlo vrijeme velikosrpske nadmo?nosti i nametanja "istina. Oni koji baštine ideologiju, politi?ku praksu idejni tvoraca i realizatora agresije i genocida ne mogu odre?ivati djeci koju ?e historiju oni u?iti. Bih je stolje?ima svjedo?ila da se može u miru živjeti sa razli?itostima i koja je zbog svoga insistiranja na odbrani ideja suživota i multikulturalnosti, prihvatanja, poštovanja, priznavanja i tolerisanja drugog i drug?ijeg platila visoku cijenu agresije i genocida. U?esnici beogradske konferencije trebaju ra?unati na one koji se ne?e odre?i istine i pravde u ime takve BiH.
Negatori opsade Sarajeva nemate nikakve šanse. Vaš anticilizacijski posao je osu?en na totalni propast, a vi ste ve? na smetlištu historije. Upamtite da BiH nikada nije bila podijeljena, razbijena i uništena kao cjelina, kao teritorij, kao tradicija, kao mentalitet i kao ideja. Sarajevo nikad nije palo u ruke agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
Za opsadu Sarajeva, pravosnažno, pred Me?unarodnim krivi?nim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu je na doživotnu robiju osu?en Stanislav Gali?, dok je 29 godina zatvora dobio Dragomir Miloševi?. Obojica su nekadašnji komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. U presudama MKSJ-a utvr?eno je da su jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS namjerno ga?ale civile sprovode?i kampanju terora s ciljem da izvrši pritisak na vlasti u Sarajevu. Dio doživotnih presuda Radovanu Karadži?u, ratnom predsjedniku Republike Srpske, te Ratku Mladi?u, ratnom komandantu VRS, odnosi se upravo na terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: