Vijesti

IGK Reakcija povodom anticivilizacijske proslave mature u Mostaru na kojoj se izme?u ostalog slavilo rušenje Starog mosta i presu?ena, zlo?ina?ka paradržavna tvorevina Herceg Bosna.

22. 05. 2023.
IGK Reakcija povodom anticivilizacijske proslave mature u Mostaru na kojoj se izme?u ostalog slavilo rušenje Starog mosta i presu?ena, zlo?ina?ka paradržavna tvorevina Herceg Bosna.

Opasna antidržavna, antibosanska, anticivilizacijska i antievropska politika i praksa od strane politi?ke opcije kojom rukovodi Dragan ?ovi? i njegov HNS se opasno uvukla i u obrazovanje.

Pod potpunim uticajem te antiboanske politike i prakse pogrešno edukovana djeca slave srušen Stari most, bosanskohercegova?ki i evropski simbol ljudskog jedinstva  i mira, slave presu?enu zlo?ina?ku tvorevinu Herceg Bosnu, slave njene presu?ene vojne i politi?ke lidere.

IGK najoštrije osu?uje navedenu sramnu matursku proslavu koja nema ništa sa uzvišenim ciljem mature, ve? proklamuje opasni nacionalizam i mržnju koji ravnopravno ugrožavaju kako tu pogrešno edukovanu mladost, tako i državu koju ta mladost sramno negira. To je ozbiljni nasrtaj na državu BiH i istinu o agresiji na BiH. To je i uvreda žrtava udruženog zlo?ina?kog poduhvata i pokušaj da se revidira historija.

Baš zato, danas je više nego ikada, potrebno formirati i ja?ati historijsku svijest o mostarskom urbicidu što zahtijeva da ?uvamo sje?anje kao i da se procesuiraju svi oni koji su odgovorni za strašno rušenje spomenika mira. Istovremeno nam trebaju obrazovni planovi i programi koji ?e u?iti mlade o istini, pravdi, ljudskom dostojanstvu.

Negiranje mostarskog urbicida je radikalno ne?ovje?an i apsolutno podao koncept. Zato pozivamo sve prijatelje istine i pravde, sve borce za zaštitu ljudskih prava i sloboda na akciju protiv negiranja mostarskog urbicida. Ne zbog mržnje, ve? zbog uspješnog suzbijanja svih vrsta diskriminacija i opresija kako bi se svijetu pokazalo da zlo?inac nema šanse. Zauzmi mo  se za ljudska prava i ljudsko dostojanstvo borbom protiv negiranja mostarskog urbicida od strane pogrešno edukovane mladosti.

Zlo?ina?ke politike prema BiH se sve više udružuju i ja?aju. Antibosanska politika koju zagovaraju protivnici države BiH mora biti odba?ena i poražena, kako bi prije svega bosanskohercegova?ka mladost mogla normalno živjeti u svojoj vlastitoj državi. 

Protiv antibosanske koalicije treba se boriti kako u BiH, tako, posebno u dijaspori, svim demokratskim, posebno lobisti?kim sredstvima, daju?i na znanje da se takva anticivilizacijska i antidržavna politika ne smije tolerirati, mora se javno odbaciti.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: