Vijesti

IGK: Javni odgovor Darku Tanaskovi?u!

IGK: Javni odgovor Darku Tanaskovi?u!

 

Dan nakon izricanja pravosnažne presude Staniši?u i Simatovi?u, kojom je Srbija presu?ena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, Darko Tanaskovi?, predstavnik beogradske akademije se oglasio i tako dokazao kontinuitet velikonacionalisti?kog, antibosanskog djelovanja Srpske akademija nauka i umjetnosti. Darko Tanaskovi? svojim oglašavanjem daje smjernice za hitno djelovanje naicionalisti?ke srbijanske akademije u uslovima kada je Srbija kona?no presu?ena za agresiju. Prošla su, Tanaskovi?u,  ta vremena kada ste vi u Beogradu raspravljali i odlu?ivali o bošnja?kom pravu na nacionalno i državno ime i o državi Bosni i Hercegovini. Sada o tome Bošnjaci odlu?uju bez straha od vas i vaših otrovnih antibosanskohercegova?kih analiza, kolumni  i poruka. Vaše vrijeme o pitanju Bosne i Hercegovine i Bošnjaka/Bosanaca je isteklo. 

 

Prošlo je vrijeme nadmo?nosti i nametanja velikosrpskih nacionalisti?kih istina koje su, ustvari, najobi?nije podvale i laži. Sve je to hegemonijska naracija u sklopu projekta Velika Srbija koji je definitivno presu?en kao agresorski.

 

Tanaskovi? treba znati da je Bosna i Hercegovina ostala državna i društvena zajednica kroz dugu svoju povijest. Za razliku od Srbije, Bosna i Hercegovina je imala dublju državnu i društvenu slobodu zahvaljuju?i svome historijskom trajanju. Bosna i Hercegovina je stolje?ima svjedo?ila da se može u miru živjeti sa razli?itostima i to Darku tanaskovi?u i njegovim istomišljenicima najviše smeta.

Kao što su se patriote u i van Bosne i Hercegovine uspjeli suprotstaviti velikosrpskom rušila?kom agresoru, tako ?e se i danas suprostaviti Darku Tanaskovi?u i sli?nima njemu, koji trebaju dobro ra?unati na one koji se ne?e odre?i svoje države Bosne i Hercegovine, njene historije, kulture, tradicije, jezika, njenog suvereniteta, jedinstvenog teritorijalnog integriteta, politi?kog subjektiviteta, državnosti i nezavisnosti. Kontinuirana  antibosanska kampanja srbijanskih akademaca je osu?ena od svih istinskih prijatelja ponosne države Bosne i Hercegovine. Bosanski narodi i gra?ani u i van Bosne i Hercegovine  preziru Darka Tanaskovi?a i njegove istomišljenike.

 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: