Vijesti

Da li je dijaspora potrebna današnjoj u Bosni i Hercegovini?

Da li je dijaspora potrebna današnjoj u Bosni i Hercegovini? 

 

Šta državne institucije Bosne i Hercegovine rade da približe maticu sa dijasporom? Kako ohrabriti dijasporu da uloži to što je stekla i kako je organizovati da po?ne kreirati bosanskohercegova?ki lobi? Šta država Bosna i Hercegovina nudi svojoj djeci u bijelom svijetu? Šta država Bosna i Hercegovina radi da svoju djecu vrati ku?i? Umjesto da se iskoristi to što kona?no država Bosna i Hercegovina ima jaku dijasporu vode se rasprave “Da li nam ta dijaspora uopšte treba ili ne?” Antagonizam izme?u matice i dijaspore još traje. Nikako da se približe dva opre?na stava smještena u dvije konstatacije: gdje si bio ti kad je bilo najteže i ne znaš ti kako je tamo teško.


Važnije od vra?anja dijaspore u maticu jeste da lideri u Bosni i Hercegovini shvate da je potrebno i realno mogu?e praviti globalnu Bosnu i Hercegovinu, dinami?nu i efikasnu državu u koju ?e i dijaspora biti integrisana. Realnije je da nau?ni instituti i fakulteti u Bosni i Hercegovini u svoja nau?na vije?a i nau?ne projekte uklju?e i nau?nike u dijaspori. Takvim pristupom Bosna i Hercegovina bi brže i na prirodan na?in izbila na svjetski nivo nauke. Tu mnogi naši nau?nici iz dijaspore mogu da pomognu, kako u pravljenju koncepta, tako i u realizaciji. Bosna i Hercegovina vapi za jednim nadahnutim državnim pokretom koji ?e narodnu gor?inu prevesti u stvarala?ku energiju, a narodu vratiti dostojanstvo i otvoriti perspektivu. Dio tog pokreta mora da bude i dijaspora sa svojim potencijalima.  Jer dijaspora je izvor snage za bolju i efikasniju Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je tre?a zemlja u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika u državi. Da bi se dijaspora više registrovala i glasala na izborima matica joj mora elementarna pitanja riješiti. 


Za Kanadu je to potpisivanje sporazuma o socijalnom osiguranju izme?u Bosne i Hercegovine i Kanade, potpisivanje sporazuma o razmjeni mladih izme?u Bosne i Hercegovine i Kanade, reotvaranje ambasade Kanade u Bosni i Hercegovini, te imenovanje po?asnih konzula Bosne i Hercegovine u Kanadi. 


Emir Rami?

Vijesti: