Vijesti

Me?unarodni dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, 19. juni.

Me?unarodni dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, 19. juni.

Pamtimo preživjele seksualnog nasilja tokom rata u BiH.

Procesuiranje po?initelja zlo?ina seksualnog nasilja mora biti stalna obaveza.

Me?unarodna zajednica, uklju?uju?i Ujedinjene nacije i druge me?unarodne organizacije, svjedo?ila je teškim zlo?inima koji su po?injeni nad ženama u Bosni i Hercegovini. Rezolucija Vije?a sigurnosti Ujedinjenih nacija 2467, koja je usvojena 19. juna 2019. godine, naglašava zna?aj suo?avanja sa seksualnim nasiljem u sukobima i važnost pružanja podrške žrtvama.

Seksualno nasilje tokom rata u Bosni i Hercegovini utjecalo je na donošenje ove rezolucije i obilježavanje Me?unarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima. Izvještaji, svjedo?enja i dokumentacija o zlo?inima u Bosni i Hercegovini bili su klju?ni u podizanju svijesti o seksualnom nasilju u sukobima.
Pamtimo preživjele seksualnog nasilja tokom rata u BiH. Obilježavanjem Me?unarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, dajemo naš doprinos stvaranju svijesti o važnosti suo?avanja sa seksualnim nasiljem u sukobima i potrebi za spre?avanjem nasilja u svim oblicima, kako bismo osigurali da se takvo zlo nikada više ne ponovi. 

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2005. proglasila 19. juni za Me?unarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, kako bi se podigla svijest o potrebi da se okon?a seksualno nasilje povezano s ratnim sukobima, oda po?ast žrtvama seksualnog nasilja širom svijeta i svima onima koji su hrabro izgubili živote i posvetili svoj život borbi za iskorjenjivanje tih zlo?ina.

IGK

Vijesti: