Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}: Ukloniti Dodika sa svih politi?kih funkcija u BiH!

 

22. 06. 2023.

 

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}: Ukloniti Dodika sa svih politi?kih funkcija u BiH!

 

Najnoviji atak i ultimatum predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predstavlja eskalaciju njegovog kontinuiranog pravnog nasilja i antidržavnog djelovanja. U toku je otvoreni udar na integritet i ustavni poredak države Bosne i Hercegovine što je kažnjivo kako prema me?unarodnom pravu, tako i prema Krivi?nom zakonu BiH.

 

Višegodišnja antibosanska, antievropska i anticivilizacijska kampanja Milorada Dodika se mora hitno zaustaviti i sankcionisati. IGK je više puta tražio da Kanada i druge države sankcionišu i zaustave Dodika, glavnog generatora destrukcije države BiH, kao i njegove saveznike iz bh. entiteta RS  i Srbije, koji kontinuirano proizvode strah, mržnju i nesigurnost.

 

Dodikov govor  i njegovo kontinuirano antibosansko ponašanje unosi sve ve?i nemir i strah. Dodikove izjave su krajnje skandalozne, fašisti?ke i šovinisti?ke, kojim negira genocid i veli?a pravosnažno osu?ene vo?e ratnih zlo?inaca, prijeti otcjepljenjem bh. entiteta RS, organizuje antidržavne referendume, uskra?uje osnovna ljudska prava i slobode povratnicima u bh.entiteta RS, podriva suverenitet i teritorijalni integritet države BiH. Ovom antibosanskom praksom koja se naglo širi i u bosanskohercegova?koj dijaspori, Dodik je potvrdio kontinuitet ugrožavanja stabilnosti države BiH, njen suverenitet, teritorijalni integritet i politi?ki subjektivitet. Ugrozio je i stabilnost regije i Evrope i ponizio sve dosadašnje napore u vezi bolje budu?nosti države BiH. Mlade generacije koje nemaju vlastito iskustvo vremena u kome je po?injen genocid mogu biti žrtve Dodikovog govora mržnje i manipulacije nekažnjenih ideologa ili podržavalaca genocida i do?i u priliku da ponove genocid. To se odlu?nom akcijom mora sprije?iti. 

 

Zato IGK poziva civilizovani svijet da konkretnim, hitnim i odlu?nim mjerama odgovori na ozbiljne prijetnje miru i stabilnosti, da Dodiku zabrani bilo kakvu politi?ku aktovnost na nivou BiH, da ga proglasi nepoželjnim u svim državama, ?lanicama Vije?a za provedbu mira (PIC).

 

Istovremeno od ?lanica Evropske unije tražimo da u procesu otvaranja novih poglavlja za pregovore o priklju?enju Srbije Evropskoj uniji postave uvjet da ta zemlja mora priznati odluke me?unarodnih sudova o genocidu u BiH i da ne pregovaraju sa onima koji negiraju odluke me?unarodnih sudova, jer ukoliko neko ne poštuju te odluke kako ?e poštovati druge evropske standarde. Civilizovani svijet je na hitnom potezu.

 

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: