Vijesti

Zupljanin i drugi

Udruženje „Žena žrtva rata» osnovano  je  2003. godine s osnovnim ciljem da okuplja seksualno zlostavljane i silovane žene kao i muškarce tokom 1992-1995 godine. Udruženje je nevladina, nestrana?ka, multietni?ka i multinacionalna 

 

Udruženje "Žena žrtva rata” se protivi prijevremenom puštanju na slobodu osu?enog ratnog zlo?inca Stojana Župljanina. Eventualno prijevremeno puštanje na slobodu bio bi poraz mre?unarodne pravde, uvreda i poniženje žrtava, atak na istinu i pravdu i potpuno obesmišljavanje rada i sunovrat Me?unarodnog rezidualnog mehanizma za krivi?ne sudove. Istovremeno to bi bio  težak udarac preživjelim žrtvama agresije i genocida u njihovoj stalnoj borbi za istinu i pravdu. 

 

Udruženje "Žena žrtva rata” posebno ist?e da eventualno puštanje na prijevremenu slobodu zlo?inca Stojana Župljanina predstavlja veliki rizik za vra?anju pomirenja i ponovno uspostavljanje procesa prihvatanja, priznavanja, poštovanja i tolerisanja drugog i druga?ijeg u bosanskohercegova?kom društvu. Eventualna odluka bi bila nagrada za idejne tvorce i izvršioce agresije i genocida i ne doprinosi miru i povjerenju u Bosni i Hercegovini, regionu, Evropi i Svijetu. Eventualna odluka bi tako?e bila dodatna degradaciju rada Me?unarodnog rezidualnog mehanizma za krivi?ne sudove ?ijom degradacijom se degradira me?unarodno pravo i poredak i tako ugrožava mir i stabilnost u svijetu. 

 

Onaj ko izvrši najteže oblike ratnog zlo?ina i zlo?ina protiv ?ovje?nosti, onaj ko za realizaciju nacionalisti?kih ciljeva  osmisli genocidnu plan sa ciljem uništenja ili progona specifi?nih etni?kih grupa, onaj koji za te ciljeve planira podjelu države Bosne i Hercegovine, onaj koji se uopošte ne pokaje za najve?e zlo?ine poslije Drugog svijetskog rata u Evropi ne može biti pušten na prijevremenu slobodu.

 

Njegovo potpuna zatvorska kazna treba biti opomena budu?im generacijama da se najstrašniji zlo?ini protiv ?ovjeka i civilizacije ne isplate.

 

Udruženje "Žena žrtva rata”  nastavlja svakodnevnu aktivnost protiv udruženih revizionista ?iji je jasan cilj izjedna?avanje žrtve i zlo?inca revizijom sudskih, historijskih i nau?nih ?injenica o agresiji i genocidu u BiH i glorifikacijom preusu?enih ratnih zlo?inaca. 

 

Udruženje "Žena žrtva rata”  diže svoj glas protiv  slavljenja zlo?ina i poru?uje da ?e se svim  sredstvima boriti protiv legalizacije rezultata agresije i genocida. Pozivamo ? Me?unarodni rezidualni mehanizam za krivi?ne sudove  da do kraja svoga mandata ispuni svoju misiju, koja je zasnovana na donošenju pravde i upozorenja budu?im generacijama da se zlo?in agresije i genocida ne isplati i da ?e biti sankcionisan.

Vijesti: