Vijesti

IGK poziva Visokog predstavnika da hitno sankcioniše Republi?ki centar za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u RS i Radio televiziju RS:

09. 08. 2023.

IGK poziva Visokog predstavnika da hitno sankcioniše Republi?ki centar za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u RS i Radio televiziju RS:


Marko (11) , Mirjana (16) i Damir (17) ubijeni su tokom opsade Sarajeva. Njihova imena našla su se na listi 106 ubijene djece u današnjem Isto?nom Sarajevu, koju je sa?inio Republi?ki centar za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u Republici Srpskoj, a koju je, potom, za svrhe priloga, koristio RTRS. Porodica Marka Luki?a je potresena, najavljuju tužbu.


Ne možete sakriti niti ušutkati istinu o opsadi Sarajeva.


IGK poziva Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da na osnovu Bonskih ovlasti sankcioniše Republi?ki centar za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u RS i Radio televiziju RS jer su svojim lažima ozbiljno ugrozili mir, stabilnost, ponizili žrtve opsade Sarajeva, anticivilizacijski negirali pravosnažne me?unarodne sudske presude.


Istovremeno IGK je pozvao Vladu Kanade, da kao ?lanica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira u BiH digne glas za sankcionisanje Republi?kog centra za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u RS i Radio televiziju RS.


Ovo vrijeme istine, pravde i institucionalizacije kulture sje?anja na zlo?in opsade Sarajeva, opsade koja je bila jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada.


IGK ne dopušta da se žeravica istine o patnji glavnog grada BiH ugasi. Niti da se krije bilo gdje. Ve? mora biti poznata u cijelome svijetu. Vaše laži ima da budu ušutkane. Mnogo je velikih laži spaljeno malim žeravicama istine. Ovo je vrijeme kada u ime bolje budu?nosti BiH ?uvamo istinu o zlo?inu opsade Sarajeva.


Opsada Sarajeva ostaje sumorni trenutak ?ovje?anstva, ali i simbol otpora velikosrpskoj agresiji, genocidu, ubijanju i opstanku Sarajeva i BiH. Istina o zlo?inu u opkoljenom Sarajevu je problem samo onima kojima smeta bolja budu?nost države BiH sa istinskim pokajanjem, istinom i pravdom. Kriminalizacija istine i pravde je sastavni dio lobisti?ke kampanje antibosanske koalicije koja snažno djeluje u BiH, ali i unutar internacionalne zajednice u kojoj posebno u?estvuje Republi?ki centar za istraživanje rata i ratnih zlo?ina u RS i Radio televizija RS.


Negiranje zlo?ina opsade Sarajeva zasniva se na kontinuitetu ideologije i prakse velikonacionalisti?ke ideje velike Srbije koja živi i danas. Toj ideologiji i praksi su presudili internacionalni sudovi.


Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: