Vijesti

Podrška herojima odbrane BiH.

Podrška herojima odbrane BiH.

Ne pristajemo i osu?ujemo ponižavaju?e, anticivilizacijsko procesuiranje ?asnih, najhrabrijih sinova BiH koji se nalaze na optuženi?kim klupama tužilaštva i suda BiH jer su branili svoju domovinu, svoj narod, svoj ku?ni prag. 

Pokušaj revizije historijskih ?injenica o agresiji i genocidu govori o namjerama prema BiH i njenim gra?anima, ali i prema istini i pravdi. Ne, mi ne pristajemo na zaborav. Jer zaboraviti zna?i izložiti se novoj agresiji i genocidu. Ostajemo u odbrani slobodne, jedinstvene, nezavisne, demokratske BiH, suprotstavljaju?i se projektima revizije prošlosti koji od žrtava ho?e napraviti ljude, žene i djecu bez pam?enja i dostojanstva, koji umjesto istine prizivaju laž, a umjesto pravde krivdu. Poru?ujemo onima koji nas kontinuirano napadaju da se okane gubitni?ke ideologije kojom se uzalud pokušava izvršiti revizija historije, revizija presuda internacionalnih i nacionalnih sudova o agresiji i genocidu u BiH, kojim se želi relativizirati prošlost i provesti historijski revizionizam, odnosno negirati prošlost i ?injenice utvr?ene i presu?ene u dva suda UN u Hagu.

Iskreni bosanskohercegova?ki patrioti se više nikada ne?e sakrivati od sebe i svoje povijesti zarad velikosrpskih i velikohrvatskih nacionalisti?kih projekata. BiH je trajna i neuništiva država koja bez obzira na toliko agresija i genocida, bez obzira na mnoge analize takozvanih instituta širom svijeta o navodnoj propasti bosanske države, bez obzira na antibosansko djelovanje udružene srpske i hrvatske paradržavne diplomatije još svjedo?i svoju opstojnost, bitnost i bitisanost na osnovama bosanskohercegova?ke slobode ?iji bitni dio je istina o zlo?inima i pravda za žrtve. Znamo da nas branioci BiH trebaju. Zato im poru?ujemo da nisu sami. Mi smo uz heroje odbrane BiH.

/E.R./

Vijesti: