Vijesti

Poruka ?ikaškim negatorima genocida u BiH koji su pokušali poništiti jednoglasno usvojenu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Gradskoj skupštini grada ?ikaga.

17. 09. 2023.
IGK Saop?enje
Poruka ?ikaškim negatorima genocida u BiH koji su pokušali poništiti jednoglasno usvojenu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Gradskoj skupštini grada ?ikaga.

Naš izbor je istina, pravda i kultura sje?anja. Ovo je vrijeme istine i pravde u kome vi nemate šanse. Uzalud ste bombardovali ?lanove Skupštine grada ?ikaga sa kvazi knjigama, kvazi autora koje negiraju historijske, sudske i nau?ne ?injenice o genocidu u BiH. Uzalud ste prijetili Institutu za istraživanje genocida Kanada. Uzalud ste zloupotrebljavali medije protiv istine i pravde, šire?i laži.

Vi u vašoj nemoralnoj aktivnosti nemate šanse. Mi, borci za istinu i pravdu u saradnji sa aktivistima za ljudska prava i slobode i istraživa?ima genocida, nalaze?i se na pravoj, ljudskoj strani historije, uzdignute glave stojimo uz istinu i pravdu, uz preživjele žrtve genocida. Jer se bitka za BiH prvo dobiva na polju istine, pravde i institucionalne kulture sje?anja.

Pravednom rezolucijom Gradks eskupštine ?ikago je nau?io lekciju iz agresije na BiH i genocida protiv njenih gra?ana, posebno Bošnjaka ili ?emo se suo?iti sa nepostojanjem. U Kanadi se ta lekcija o agresiji i genocodu ve? nau?ila.

Mi smo pokazali koliko je snažno oružje u borbi protiv zlo?ina iz mržnje edukacija o genocidu u Srebrenici,  jer mržnja je dovela do genocida. 

Dok vi prijetite mi niti kle?imo niti molimo. Mi se borimo za istinu i pravdu.

Emir Rami?
Direktor Institute za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: