Vijesti

IGK podžava smjenu direktora BH Radija Kerletu zbog prilago?avanju Danu žalosti u entitetu RS.

IGK podžava smjenu direktora BH Radija Kerletu zbog prilago?avanju Danu žalosti u entitetu RS.

Samostalni sindikat radnika u BHRT-u traži smjenu direktora BH Radija 1 Dejana Kerlete zbog odluke da se programski sadržaj na BH Radiju 1 prilagodi odluci entitetske vlade RS-a kojom je danas proglašen dan žalosti u tom entitetu a povodom doga?aja na Kosovu u kojem su poginule ?etiri osobe a koje se sumnji?e za teroristi?ke aktivnosti. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u se ogra?uje od postupaka i odluke direktora BH Radija 1. Mišljenja smo da ovakve odluke i postupci pojedinih nosilaca funkcija na BHRT-u ugrožavaju egzistenciju i položaj BHRT-a i njihovih uposlenika. Pozivamo menadžment BHRT-a da se o?ituje te poduzme sve zakonom predvi?ene mjere kako se ovakvi i sli?ni dogadjaji ne bi ponavljali u budu?nosti - poru?ili su.

Vijesti: