Vijesti

Saop?enje Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}

Saop?enje Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}

Ju?e je na društvenim mrežama po?ela kružiti fotografija sa naslovom novog sramotnog uratka lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojim se na najmizerniji, najvulgarniji i najprimitivniji na?in vrije?a bivša poslanica Socijaldemokratske partije Crne Gore i profesorica na Pravnom fakultetu Draginja Vuksanovi? Stankovi?.  Koristi?emo rije? uradak, jer bi druga?iji naziv upotrijebljen u tekstu o Šešeljevim pisanijama bio uvreda za književnike ?ija se djela, zaista, zaslužuju nazvati knjigama. 

IGK  najoštrije osu?uje tešku uvredu koju je u naslovu svoje knjige iznio, osu?eni za ratne zlo?ine u Hagu i lider srpskih radikala Vojislav Šešelj, a na ra?un crnogorske bivše politi?arke Draginje Vuksanovi? Stankovi?.

Postavlja se pitanje kako država Srbija dozvoljava da tako nepristojna stvar može da do?e u javni etar. 

IGK od tužilaštva i policije Srbije zahtjeva da odmah preduzmu zakonske mjere protiv autora i svih ostalih koji su u?estvovali u objavljivanju nazovi knjige Vojislava Šešelja. Sadržaj knjige je više nego dovoljan razlog da državni organi reaguju i sprje?e distribuciju tog skaradnog pamfleta.

Ovakvi primitivni verbalni napadi su u prošlosti bili samo predigra za fizi?ke napade na sve one koji nisu spremni da ?ute na Šešeljevo divljanje. Kada ve? nije bilo politi?ke volje da se Šešelju oduzme poslani?ki mandat ovo je prilika da mu se oduzme mikrofon, koji mu služi samo za optužbe, uvrede i širenje mržnje.

Žalbeno ve?e Mehanizma za me?unarodne krivi?ne sudove, koji je nasledio postupke Haškog tribunala, osudilo je u aprilu 2018. Vojislava Šešelja na kaznu od deset godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premeštanje Hrvata u vojvo?anskom selu Hrtkovci, 1992. godine.

U pritvoru u Ševeningenu (Scheveningen) bio je od 2003. godine, odakle je pušten novembra 2014. godine zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. U kaznu mu je ura?unato vreme provedeno u pritvoru, a u Tribunal se nije vratio ni na izricanje presude.

Šešelj je bio šef poslani?ke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije od juna 2016. godine.

Nakon što mu je u Hagu izre?ena pravosnažna presuda nije mu uskra?en poslani?ki mandat iako ?lan 88 Zakona o izboru narodnih poslanika kaže da "poslaniku prestaje mandat ukoliko je, izme?u ostalog, osu?en na kaznu zatvora dužu od šest meseci".

Odluku o prestanku mandata Šešelju trebalo je da donese Administrativni odbor Skupštine Srbije, ali se to nije dogodilo.

Na parlamentarnim izborima 21. juna 2020., SRS je ostao ispod cenzusa sa osvojenih 2,07 odsto glasova.

Po?etkom godine u nekoliko gradova u Srbiji promovisao je trotomnu knjigu pod naslovom "U Srebrenici nije bilo genocida" zbog ?ega su protestovale nevladine organizacije.

Srpski nacionalisti i dalje istrajavaju na ostvarivanju i provo?enju srpskog velikodržavnog projekta, uvjereni da ?e u promenjenim me?unarodnim okolnostima realizovati nacisti?ki i agresivno genocidni plan ujedinjenja svih srpskih zemalja, odnosno formiranje jedinstvene srpske države, Velike Srbije. Projekat Velike Srbije nije samo politi?ki kako to tvrdi MKSJ, ve? i zlo?ina?ki, jer se on ostvarivao, ostvaruje i ostvariva?e se zlo?inima agresije i genocida. Taj projekat se realizirao, realizuje i realizova?e se najbrutalnijim agresivno genocidnim sredstvima. Radi se o opasnoj ideji srpskog identiteta kao jednoj od stubova velikosrpske ideologije koja se godinama ostvaruje sa tri ešelona: predstavnici srpske akademske zajednice, predstavnici srpskih politi?kih i duhovnih birokrata i srpska vojska, policija i paravojne formacije. Na temelju vlastitih stradanja, njihova preuveli?avanja i nepriznavanja vlastite krivice, srpski nacionalisti dehumanizirali su bošnja?ki i hrvatski narod i tako otvorili put ka njihovoj eliminaciji. Da bi mobilizirali srpske mase, Šešelj i njegovi sljedbenici po?eli su konstruirati nove ili oživljavati stare mitove koji su govorili o porijeklu i povijesti srpskog naroda kao starog i prethistorijskog, „nebeskog“ naroda. Zvani?na srpska propaganda crpila je na izvorima srpske mistike po kojoj je srpski narod vje?no mu?eni i pa?eni?ki narod, narod žrtva, kome je sudbina dodijelila da ga ubija i uništava tko god stigne. Srpska propaganda mahala je kostima srpskih mu?enika. Glavna Šešeljeva propagande bio je “preporod srpskog naroda“. Posebno je ?etni?ka nacionalisti?ka propaganda glorificirala prošlost srpskog naroda, skidala odgovornost sa sebe zbog zlo?ina koje su Srbi po?inili nad drugima a samo veli?ala zlo?ine koje su nad Srbima po?inili drugi. ?etni?ka propaganda govorila je o idealu Velike Srbije, o tome kako je za Srbe u BiH i Hrvatskoj domovina Srbija i kako ju oni iz historijskih i drugih razloga smatraju svojom domovinom. Zato se težilo autonomijama srpskih entiteta u BiH i Hrvatskoj.

Prema višegodišnjim istraživanjima našeg Internacionalnog ekspertnog tima postoji odgovornost Srbije, koja je pravni sljedbenik prvo Jugoslavije, pa onda SRJ-a, te državne zajednice Srbije i Crne Gore, za agresije i genocid. To se kontinuirano negira. Svjedoci smo politi?kih i sudskih poziva da se prošlost zaboravi, odnosno da se gradi “blistava budu?nost”, koja ne?e uop?e podrazumjevati, istinu, pravdu, pomirenje, razgovor o žrtvama. Takva politika ima za posljedicu samo nove agresije i genocide, koji su se cikli?no doga?ali na ovim prostorima. Me?unarodni pravni autoriteti trebaju shvatiti da su ratni zlo?inci još na slobodi. Samo na izgled preobraženi i dalje njeguju duhovnu prazninu koja ne voli borbu za istinu i pravdu, koja se odrekla ljudskih vizija i vrijednosti. Još smo daleko od toga da je veli?ina poraza osloba?anje od zla. Svijest o zlo?inu, priznavanje istine i pravde, katarza i duhovno ?iš?enje je uslov zajedni?ke budu?nosti. Sudske odluke me?unarodnih pravnih autoriteta to trebaju pospješavati, a ne degradirati.

IGK

Vijesti: