Vijesti

Povodom Dana sje?anja, jedanaestog novembra, ispred Nacionalnog ratnog spomenika Kanade u Otavi.

Povodom Dana sje?anja, jedanaestog novembra,  ispred Nacionalnog ratnog spomenika Kanade u Otavi.

Po?ast i sje?anje na sve one koji su svoje živote ugradili u borbi za mir, ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i slobode, za svijet mira, bez ratova, agresija i genocida, za svijet u kome ?e djeca gledati svoju svijetlu budu?nost, a ne ginuti.

U podnožju veli?anstvene bronzane skulpture vojnika koja izlazi iz granitnog luka nalazi se kanadska grobnica nepoznatog vojnika i Nacionalni ratni spomenik.

Usamljeni gajdaš ovdje obavlja kratku, ali sve?anu ceremoniju smjene straže, a spomen-obilježje je mjesto sve?anosti na Dan sje?anja, jedanaesti novembar svake godine kada je obi?aj da se na grob položi mak.

/E.R./

Vijesti: